Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da Değişiklik

22.03.2023

Contents

Yeni Gelişme

Cumhurbaşkanlığı, 14 Mart 2023 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ı ("Karar") yayımladı. Karar kapsamında getirilen gerçek kaynak fiyat hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler 9 Kasım 2022 tarihinde, diğer değişiklikler ise Karar'ın yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Karar ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye'de halihazırda perakende satışı bulunan veya perakende satış fiyatı talep edecek olan ithal ürünlerin, kaynak ürününün tespit edilemediği durumlarda, herhangi bir ülkede perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla satışa sunulan ürünün depocuya satış fiyatı, gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınacaktır.
  • Türkiye'de referans ürünü bulunmayan veya Türkiye'de bulunan referans ürünü kaynak ürün olarak alınamayan imal eşdeğer ürünler için kaynak ülke araştırması yapılmayacaktır. Halihazırda maliyet kartı ile fiyatlandırılmış olup Türkiye'de referans ürünü bulunmayan imal eşdeğer ürünler için TİTCK tarafından yeniden referans ürün araştırması yapılmayacak, veya kaynak ülkelerde kaynak fiyat tespit edilmesi halinde bu fiyat hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.
  • İlaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak eczacı kar oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
  • 328 TL'ye kadar olan kısım için (328 TL dahil) %28,
  • 328-657 TL arasında kalan kısım için (657 TL dahil) %18,
  • 657 TL üstünde kalan kısım için %13
  • Geri ödemesiz ürünler hariç olmak kaydıyla, Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ve Depocuya Satış Fiyatı (DSP) 55,90 TL (55,90 TL dâhil değil) altında olan ürünler için Depocuya Satış Fiyatına;
  • mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,10 TL ve altında olan ürünlere 37,10 TL'yi aşmayacak şekilde,
  • mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,11 TL (dahil) ile 55,89 TL arasında olan ürünlere 55,89 TL’yi aşmayacak şekilde, 4 TL'ye kadar artış verilecektir.
  • Fiyat korumalı ürünlerde 37,10 TL ve altında, diğer ürünlerde 19,39 TL altında olan ürünlere verilen bu artış mahsuplaşma işleminden muaf tutulmuştur. Fiyat korumalı ürünlerde 37,11 TL ile 55,89 TL arasında, diğer ürünlerde 19,39 TL ile 55,89 TL arasında olan ürünlere verilen bu artış gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde mahsuplaşma işleminden muaf değildir.

Sonuç

Karar'da yapılan değişiklikler ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler ve eşikler getirilmiş, kaynak ürünün ya da referans ürününün tespit edilemediği haller için alternatif bir hesaplama yöntemi düzenlenmiştir. Türkiye'de ilaçların piyasa arzında, ithalatında veya dağıtımında faaliyet gösteren tüm şirketler, fiyatlandırma düzenlemelerinde yapılan değişiklikleri yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.


Tagged withEsin Attorney Partnership, Can Sözer, Yiğit Acar, Berk Furkan Derici, Life Sciences, Healthcare

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent