Menu

  Halka Arzın Kuralları Değişti

  Yeni Gelişmeler

  Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Mart 2023 tarih ve i-SPK.128.21 sayılı İlke Kararı (“İlke Kararı“) ile yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla, anonim şirketlerinin paylarının ilk halka arzında kullanılacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarında önemli değişiklikler yaptı. İlke Kararı’nın yayımlandığı Kurul Bülteni’ne buradan erişebilirsiniz.

  Düzenleme Ne Getiriyor?

  İlke Kararı uyarınca, ilk halka arzlar aşağıdaki kurallara tâbi olacak:

  1. Halka arz edilen payların piyasa değerinin 750.000.000 TL ve altı olması durumunda yalnızca borsada satış yöntemi uygulanabilecek.

  2. Halka arz edilen payların piyasa değerinin 750.000.000 TL ve üzeri olması ve borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda ise aşağıdaki kurallar geçerli olacak:

  • Bireysel yatırımcı grubundaki yatırımcılar arasında eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım gerçekleştirilemeyecek.
  • Her bir yatırımcının talepte bulunabileceği pay tutarı, yatırımcının içinde bulunduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının 1/4’ünden fazla olamayacak.
  • Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcılar için, her bir yatırımcı bakımından dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilen payların toplam tutarının %1’ini aşmaması esas olacak.
  • Talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarıkarşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacak. Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın kalan kısmı, öncelikle karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla yurt içi bireysel yatırımcı grubuna aktarılacak.

  3. Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamayacak.

  4. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemeyecek. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için, halka arz edilen kısım hariç olmak üzere, bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanacak.

  Sonuç

  İlke Kararı, payların ilk halka arzında kullanılacak olan satış yöntemleri ve dağıtım esaslarına ilişkin kritik değişiklikler getirdiği için önem arz ediyor.

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.