MASAK, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları için Şüpheli İşlem Bildirim Rehberini Güncelledi

06.06.2024

Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”), 05 Haziran 2024 tarihinde, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına özgü Şüpheli İşlem Bildirimlerine ilişkin usul ve esasları içeren Şüpheli İşlem Bildirim Rehberini (“Rehber”) sektör temsilcileri ve birliklerinden alınan görüşler ile Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu doğrultusunda güncellediğini duyurmuştur.

Güncelleme ile getirilen başlıca değişiklik ve yenilikler şunlardır:

1. Şüpheli İşlem Bildirim Formu, güncel finansal teknolojileri kapsayacak şekilde sadeleştirilmiştir.

2. Gelişen suç tipleri göz önünde bulundurularak, yeni şüpheli işlem tipleri tanımlanmıştır. Bu kapsamda Rehber’e, müşterinin işlem yapılması için çok aceleci davranması veya işlemin gizli şekilde gerçekleştirilmesini talep etmesi; müşteri hakkında yerli, yabancı ya da uluslararası makamlarca arama kararı bulunması; çok sayıda müşterinin hesaplarında biriken bakiyeyi ortak bir banka hesabına aktarması; müşterinin gerçekleştirdiği transferlerin yasadışı bahis-kumar sitelerinde veya bu suçlar amacıyla kullanıldığından şüphe duyulması; müşterinin yükümlü nezdinde ya da aracılığıyla gerçekleştirdiği işlem ya da işlemler ile ilgili olarak adli/idari talepler gelmesi ve müşterinin yükümlü nezdinde ya da aracılığıyla gerçekleştirdiği işlem ya da işlemler ile ilgili olarak suçla ilişkili olabileceği yönünde diğer yükümlülerden bilgi/bildirim ya da istihbarat gelmesi gibi  yeni şüpheli işlem tipleri eklenmiştir.

3. Halihazırda var olan işlem türleri daha geniş yelpazede tanımlanmış ve kredi işlemleri, döviz/Efektif alım satım ve arbitraj işlemleri, yatırım işlemleri, POS işlemleri ve kartlı işlemler gibi sektöre özgü yeni işlem türleri eklenmiştir.

4. Yükümlülerin karşılaştığı çeşitli hesap türlerini daha iyi tanımlamak ve finansal işlemlerin izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla vadesiz/vadeli mevzuat, kredi hesabı, çek/senet hesabı, dijital cüzdan, ödeme hesabı, POS hizmetleri için açılan hesaplar gibi hesap türleri Rehber’e eklenmiştir.

5. Terör örgütü bilgileri ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı gibi yeni bildirim kategorileri eklenmiştir.

6. Şüpheli işlemlerin daha etkin şekilde analiz edilebilmesi için bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları oluşturulmuştur.

7. Referans değer tabloları güncellenmiş ve kimlik tespit türleri ile işleme aracılık eden finansal kuruluşlar hakkında yeni bilgiler eklenmiştir.

8. Lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetlerinde bulunma, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, piramit satış sistemleri (saadet zincirleri), kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı, yasa dışı fatura ödeme merkezi, yasadışı yardım ve bağış toplama faaliyetleri, ve sivil toplum kuruluşlarının suiistimali gibi birtakım yeni şüphe kategorileri eklenerek, şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirilmiştir.

EMIS ONLINE sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlanarak, daha güvenli ve esnek bir yapıda Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına sunulmuştur. Yeni sistemin adı MASAK ONLINE 2.0 olarak güncellenmiştir.

07.06.2024 tarihinden sonra yapılacak şüpheli işlem bildirimlerinin sadece Rehberde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gönderilmesi gerekmektedir.

Rehber’in ve Şüpheli İşlem Bildirimi Formu’nun tam metnine takip eden linkten ulaşabilirsiniz:

https://masak.hmb.gov.tr/duyuru/odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-supheli-islem-bildirimi-rehberi-ve-masak-online-sistemi-guncellendi

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent