Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Faaliyet İzni Başvuruları İçin Gerekli Bilgi ve Belgeleri Özetleyen Bir Duyuru Yayınladı

04.07.2024

Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK“), 2 Temmuz 2024’te resmi internet sitesinde Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru (“Duyuru”) yayımlamıştır. Bu Duyuru, 7518 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun Değişikliği“) aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan mevzuat boşluğunu doldurmuştur.

Kanun Değişikliği’ne eklenen Geçici Madde 11 ile, ülkemizde halihazırda faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (“KVHS“) yönelik geçiş hükümleri getirilmiştir. Buna göre, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet gösteren KVHS’ler, 2 Ağustos 2024 tarihine kadar SPK’ya başvuruda bulunarak faaliyet izni almak veya 2 Ekim 2024 tarihine kadar tasfiye kararı alıp yeni müşteri kabul etmemekle yükümlüdür. Ayrıca, müşterilerin kripto varlıklarını nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkân veren Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri 2 Ekim 2024 tarihine kadar sonlandırılmalıdır. Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetleri de aynı tarihte son bulmalıdır. İkincil mevzuatların ise 2 Ocak 2025 tarihine kadar yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda SPK, 2 Temmuz 2024 itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini yürüten ve devam etme iradesi olanların, 2 Ağustos 2024 tarihine kadar, Duyuru’da yer alan Başvuru Belgeleri ve Bilgi Formu ile detaylandırılan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte SPK’ya yazılı olarak başvurmaları gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre SPK’ya sunulacak bilgi ve belgeler özetle aşağıdaki gibidir:

Şirket Bilgileri:

— Şirketin unvanı, adresi, kuruluş tarihi, iletişim bilgileri, sermaye bilgileri, mali bilgileri (kar/zarar, gelirler, öz sermaye, aktif toplam), iştirakleri, borç bilgileri, ortaklarının kredi bilgileri, önemli hukuki ihtilaflar, ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, müşteri sayısı, personel bilgileri, dışarıdan alınan hizmetler.

Kripto Varlık Bilgileri:

— Saklanan kripto varlık türleri ve değerleri (müşteri ve platform adına), sıcak ve soğuk cüzdanlardaki kripto varlık değerleri, müşteri adına tutulan nakit varlıkların değeri.

Belgeler:

— Şirket ana sözleşmesi, son hesap dönemi faaliyet raporu, ticaret sicili kayıtları, şirketin mevcut mali durumunu gösteren yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir onaylı mali tablolar.

— KVHS’nin faaliyete devam edeceğine dair YK kararı.

— KVHS’nin ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin son 6 ay içinde alınmış adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport örneği, diploma örneği ve özgeçmiş.

Diğer Bilgiler:

— Şirketin kullandığı bilgi sistemleri altyapısı, müşteri varlıklarının nasıl korunduğuna ilişkin süreç ve araçlar, işlemlerin blokzincir sistemine işlenmesine ilişkin süreçler, diğer sistemlerle entegrasyonlar, operasyon ve raporlama süreçleri, risk yönetim süreçleri.

— Şirketin saklama altyapısına ilişkin bilgiler (saklama sisteminin işleyişi, dışarıdan hizmet alınıp alınmadığı, kullanılan cüzdan teknolojileri).

— Organizasyon şeması.

Sonuç olarak, KVHS’lerin belirlenen yükümlülüklere uymamaları halinde, izinsiz faaliyet suçu kapsamında değerlendirilebilecekleri ve bu durumun hapis ve adli para cezası gibi önemli adli ve idari yaptırımlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

SPK tarafından yayımlanan Duyuru’ya ve ilgili eklere aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2024/kripto-varlik-hizmet-saglayicilara-iliskin-duyuru

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent