Lawyers Ebru Gümüş Karasu

Ebru Gümüş Karasu

Ebru Gümüş Karasu

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership

Ebru is an Associate at Özdağıstanli Ekici. She mainly focuses her time on privacy, prize promotions and technology.

Ebru has also been involved in important telecommunication projects and technology transactions during her training with the firm.


Practice Areas & Work Department

Technology, Media and Telecom

Data Protection

Intellectual Property

Electronic Commerce

Fintech

 

Languages

Turkish

English

 

Memberships

Istanbul Bar Association

Tasarım Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda ("SMK") tasarım, "ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü" olarak tanımlanmaktadır.

07.05.2024

Design Registration Application in Turkey: Things to Consider

The Industrial Property Law No. 6769 ("IPL") defines design as “the appearance of the whole or part of a product or the ornamentation thereon resulting from features such as line, shape, form, color, material, or surface texture”.

08.04.2024

İşveren Çalışanın Buluşları Üzerinde Hak Sahipliği İddiasında Bulunabilir mi?

Buluşların yasal olarak korunması, sağladığı haklar nedeniyle buluş sahipleri için her daim önemli olmuştur.

08.04.2024

Can an Employer Claim Rights to an Employee’s Invention in Turkey?

The legal protection of inventions has always been important to inventors because of the rights and exclusivity it confers. However, under certain circumstances, the Turkish Industrial Property Law No. 6769 ("Law") grants rights to the employer of an inventor, taking into account the fact that the employer has contributed to the creation of the invention by providing opportunities and making investments.

03.04.2024

Markaları Değiştirerek Kullanmak Mümkün Mü?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("Kanun"), (i) tescilinden itibaren beş yıl içinde ciddi kullanımı olmayan veya (ii) kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceğini düzenlemektedir. Bu hükmün uygulanabilmesi için, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili kullanımının olmaması ve marka sahibinin markayı kullanmamak için haklı bir nedeninin bulunmaması gerekmektedir.

06.03.2024

Is it Possible to Use an Altered Trademark in Turkey?

Law No. 6769 on Industrial Property (“Law”) regulates that a trademark shall be revoked if a trademark (i) has not been genuinely used within five years of its registration or (ii) is not used uninterruptedly for five years. For this provision to apply, the use of trademark must be in relation to the goods or services for which it is registered and the trademark owner should not have a valid reason for not using the trademark.

01.03.2024

A New Era in Cross-Border Data Transfers in Turkey

The Law Proposal Amending the Code of Criminal Procedure and Certain Laws and Decree Law No. 659 (“Law Proposal”), which embodies significant changes to the Law No. 6698 on the Personal Data Protection (“DPL”) has been submitted to the Turkish Grand National Assembly (“Assembly”) on February 16, 2024.

20.02.2024

Siber İşgal ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ("WIPO"), siber işgali “ticari markaların alan adı olarak, bu tür isimlerde hakları olmayan üçüncü taraflarca önleyici, kötü niyetli tescili" olarak tanımlamaktadır. Siber işgal faaliyeti, alan adı kaydının "ilk gelen ilk alır" ilkesinden faydalanır ve çoğu durumda birincil motivasyon, hak sahiplerinden ticari kazanç elde etmektir.

18.02.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent