Araştırma ve Geliştirme için Ek Kesinti

02.02.2023

Contents

Giriş

19 Mayıs 2019 tarihinde İsviçre seçmenleri Vergi Reformu ve AHV Finansmanı Federal Yasasını (STAF) onaylayarak kantonlara belirli koşullar altında araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) için vergi indirimi sağlama seçeneği sunmuştur. STAF'a dayanarak, 1 Ocak 2020'den itibaren kantonlar isteğe bağlı olarak İsviçre'de yapılan araştırma ve geliştirme harcamaları için kantonal ve toplumsal kâr vergisinde en fazla %50 oranında ek bir indirim sağlayabilir. Federal düzeyde ek bir kesinti yapılmamaktadır.

Kantonların kendi vergi kanunlarında araştırma ve geliştirme harcamaları için ek bir kesintiye yer vermeleri halinde, Kantonların ve Belediyelerin Doğrudan Vergilerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Federal Kanun'un (StHG) 25a maddesini dikkate almaları gerekmektedir. Merkezi veya fiili idaresi İsviçre'de bulunan tüzel kişiler ve serbest meslek sahibi vergi mükelleflerinin yanı sıra, yabancı şirketlerin İsviçre'deki daimi kuruluşları da ek kesinti talep edebilir.

StHG Madde 25a'ya Göre Araştırma ve Geliştirme Konsepti

Araştırma ve geliştirme terimleriyle ilgili olarak, StHG Madde 25a paragraf 2, "araştırma ve geliştirme", "bilimsel araştırma" ve "bilime dayalı yenilik" terimlerinin eşanlamlı olduğu Araştırma ve Yeniliğin Teşvikine İlişkin Federal Kanun'un (FIFG) 2. Maddesine atıfta bulunmaktadır. Ayrıca, RIPA bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamaya yönelik araştırmalar olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Temel araştırmalar öncelikle bilgi edinmeye hizmet ederken, uygulama odaklı araştırmalar sorunlara pratik çözümler geliştirir. Dolayısıyla, bilimsel araştırma kümülatif olarak gerekli beş ilkeyi içerir:

  • Yeni bilgilerin edinilmesi;
  • Orijinal, açık olmayan kavramlara ve hipotezlere dayanmaktadır;
  • Nihai sonuçla ilgili belirsizlik;
  • Bir plan ve bütçe dahilinde;
  • Tekrarlanabilir sonuçlara yol açar.

Bilim temelli inovasyon, araştırma, özellikle de uygulama odaklı araştırma ve sonuçlarından yararlanma yoluyla ekonomi ve toplum için yeni ürün, prosedür, süreç ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanır. Sonuç olarak, inovasyonun FIFG kapsamına girebilmesi için bilimsel bir araştırmanın sonucu olması ve yukarıda belirtilen araştırma ilkelerini zorunlu olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

Pazar tanıtımı ve kullanımı için yapılan harcamalar, StHG Madde 25a'ya göre araştırma ve geliştirme konseptine girmez ve bu nedenle araştırma ve geliştirme için ek indirimden yararlanamaz. Pazara giriş giderleri, her türlü ürün, hizmet ve yenilikle bağlantılı olarak pazar geliştirmeye yönelik her türlü önlemi ve bunlarla ilişkili yukarı ve aşağı yönlü giderleri içerir. Buna karşılık, temel araştırma, araştırma sonuçları, yenilikler ve teknolojilerin yanı sıra ürün ve hizmetlerin satışı veya ticaretine ilişkin tedbirler, piyasadan yararlanma harcamalarına aittir.

Bu noktada, yasa koyucu tarafından öngörülen inovasyonun yurt içinde teşvik edilmesinin hakkını vermek için kanton vergi makamlarının araştırma ve geliştirme terimini mümkün olduğunca geniş yorumlamasının arzu edildiği belirtilmelidir.

Hesaplama Esası

Kantonlar, başvuru üzerine, vergi mükellefi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak İsviçre'deki üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarının, işletme tarafından gerekçelendirilen araştırma ve geliştirme harcamalarının en fazla %50'si oranında indirilmesine izin verebilir.

Kendi faaliyetleri söz konusu olduğunda, doğrudan ilişkilendirilebilen personel giderleri dikkate alınmalıdır. Maaş ve sosyal güvenlik giderleri belirleyicidir. Bu personel giderlerine %35 oranında bir ek ücret eklenir. Bununla birlikte, kira payları ve altyapı maliyetleri gibi diğer araştırma ve geliştirme yatırımlarının yanı sıra belirli araştırma araçları veya ekipmanlarına yönelik giderler, işletmenin toplam araştırma ve geliştirme giderlerini aşmayacak şekilde sabit bir oranda karşılanmaktadır.

Araştırmanın yurt içinde yaptırılması halinde, yüklenici tarafından fatura edilen tutarın %80'i oranında artırılmış kesinti yapılmasına izin verilir. Görevlendirilen araştırmanın grup şirketleri veya bağımsız üçüncü taraflarca gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği önemli değildir. Ancak, araştırma ve geliştirme müşterisinin indirim hakkına sahip olması halinde yüklenicinin indirim hakkına sahip olmadığı unutulmamalıdır.

Her vergi dönemi için, araştırma ve geliştirme için uygun ek kesinti yeniden hesaplanmalı ve kanıtlanmalıdır, ancak yasal olarak tanımlanmış hesaplama kavramı çok karmaşık değildir, böylece ek kesinti bireysel durumlarda birçok KOBİ için cazip bir vergi tasarrufu fırsatı sunabilir.

Kanton Uygulaması

Daha önce de belirtildiği gibi, StHG Madde 25a uyarınca araştırma ve geliştirme giderleri için ek bir kesinti getirilmesi kantonlar için isteğe bağlıdır. Örneğin, Basel-Stadt kantonu vergi kanununa böyle bir ek kesinti koymaktan kaçınmıştır. Ancak Zürih, Zug, Aargau ve Solothurn dahil olmak üzere diğer kantonların çoğunda şirketler, ticari gerekçelerle gerekçelendirilen harcamaların üzerinde ve üzerinde %50'ye varan ek bir indirimden yararlanmaktadır.

Kantonların mevcut ek kesinti düzenlemeleri aşağıda listelenmiştir:

Canton:

Ek kesinti:

Canton:

Ek kesinti:

Aargau

150%

Nidwalden

150%

Appenzell İç Rodos

150%

Obwalden

150%

Appenzell Dış Rodos

150%

Gallen

140%

Basel-Landschaft

120%

Schaffhausen

125%

Basel-Stadt

Kesinti yok

Solothurn

150%

Bern

150%

Schwyz

150%

Freiburg

150%

Ticino

150%

Cenevre

150%

Thurgau

130%

Grisons

150%

Uri

Kesinti yok

Glarus

Kesinti yok

Vaud

150%

Jura

150%

Wallis

150%

Lucerne

Kesinti yok

Tren

150%

Neuchâtel

150%

Zürih

150%


Patent Kutusu ile İlişki

StHG Madde 24a ve 24b uyarınca patent kutusu, patentlerden ve benzer haklardan elde edilen karlar için vergi indirimi sağlamaktadır. Buna karşılık, araştırma ve geliştirme giderleri için ek indirim, İsviçre'deki araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalar için vergi indirimi sağlar.

Araştırma ve geliştirme giderleri için ek kesinti talep edilirse, bu daha sonra patent kutusunun talep edilmesini engellemez. Ancak, ek kesinti de dahil olmak üzere önceki yıllarda talep edilen araştırma ve geliştirme harcamaları, patent kutusuna girerken kar olarak vergilendirilmelidir. Patent kutusuna girerken, ek kesinti de dahil olmak üzere, halihazırda talep edilmiş olan araştırma ve geliştirme harcamalarının vergilendirilmesini nasıl ve ne zaman sağlamak istediklerine karar vermek kantonlara kalmıştır.

Patent kutusu ve araştırma ve geliştirme giderleri için ek kesinti aynı anda talep edilirse, bu farklı patent kutularına orantılı olarak tahsis edilmelidir. Bir patente tahsis edilemeyen kalan tutar ayrı olarak ayrılmalıdır. Bu, araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili gelirden mahsup edilmesini ve etkilenen patent kutusu karlarının buna göre azaltılabilmesini sağlar.


Hesaplama Örneği

Vergi indirimi sınırlaması %70 olan bir kantonda yerleşik olan Innovation AG, 2022 yılı sonunda aşağıdaki gelir tablosunu göstermektedir:

Gelir tablosu (ER) 2022

Personel giderleri Ar-Ge

3'000'000

10'000'000

Verim

Malzeme maliyeti Ar-Ge

1'000'000

 


 


Üçüncü taraf harcamaları Ar-Ge

1'500'000

 


 


Yabancı üçüncü taraf Ar-Ge harcamaları

2'000'000

 


 


Diğer işletme giderleri

1'500'000

 


 


Net kâr

1'000'000

 


 


 


10'000'000

10'000'000

 


Ar-Ge için ek kesintinin hesaplanması:

Hesaplama:

ER'ye göre harcama:

Ar-Ge Ek kesintisi:

Personel giderleri Ar-Ge

3'000'000

3'000'000

+ ek ücret %35

 


1'050'000

+ Üçüncü taraf harcamaları %80 oranında Ar-Ge

 


1'200'000

= Toplam

 


5'250'000

50'si ek kesinti olmak üzere

 


2'625'000

Bu nedenle, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ek kesinti en fazla 2.625.000 olabilir. Ancak, Ar-Ge ek indirimi nihai olarak en fazla %70'lik bir vergi indirimi sınırlamasına tabi olduğundan, 2'625'000'in tamamı indirilemez. Sonuç olarak Innovation AG, 1.000.000 tutarındaki net kârın %30'u üzerinden vergi ödemek zorundadır ve 2.625.000 tutarındaki ek kesintinin yalnızca 700.000'i net kârdan düşülebilir. Innovation AG'nin vergilendirilebilir kârı bu nedenle 300.000'dir.


Sonuç

İlave Ar-Ge indirimi, yenilikçi şirketlerin kendi vergi yüklerini azaltmaları için cazip bir seçenektir. Ancak, sektöre özgü ve duruma göre bir yaklaşım benimsenmesi tavsiye edilir. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen avukat ve vergi avukatı Veysel Oruçlar ile iletişime geçmekten çekinmeyin.


Tagged with: ATAG Attorneys Ltd., Veysel Oruclar, Tax

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent