Menu

    Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü Yayımlandı

    Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü (Statü), Türkiye E-Spor Federasyonu (Federasyon) tarafından Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (Kanun) ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanarak 18 Kasım 2022’de Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi.

    Statü ile başta Federasyon’un idari yapısının ve kurullarının oluşturulması olmak üzere e-spor alanında faaliyet gösteren aktörlerin uyması gereken usul ve esaslar düzenleni

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.