Menu

  Lawyers Seda Öztürk

  Practice Areas & Work Department

  Corporate and M&A

  Data Protection and Privacy


  Languages

  English

  Turkish


  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Haklı Sebeple Fesih Davaları

  Ortaklarının sınırlı sorumlu olmasından dolayı en çok tercih edilen ortaklık türlerinden biri olan anonim şirketlerde ailevi ve kişisel konuların yanı sıra şirketlerin performansında beklentilerin karşılanmaması gibi pek çok sorun, bazı ortakların ortaklıktan çıkma taleplerini beraberinde getiriyor.
  Seda Öztürk

  Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Vergi Dairesi Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

  Ticaret siciline tescil edilen işlemlerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık”) yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 546 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 18 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Seda Öztürk

  Notification Obligation to Tax Office for Registered Transactions in the Trade Registry is Abolished

  The General Communiqué no. 546 on Tax Procedural Law (the "Communiqué") which determines the procedures and principles regarding the acceptance of the notifications made electronically by the Ministry of Trade to the Ministry of Treasury and Finance (the "Ministry") from the transactions registered in the trade registry as notifications made by taxpayers was published in the Official Gazette dated 18 January 2023, to be effective as of 1 February 2023.
  Seda Öztürk