Haber Bültenleri ve Haber Programlarına "Akıllı İşaret”

26.06.2024

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 13 Haziran 2024 tarihli ve 32575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, sembol sistemini kullanarak, izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

Değişiklik Yönetmeliği ile  kuruluşlara, haber bültenleri ve programlarında önceden kaydedilmiş görüntüleri, dizi ve filmleri kodlar gibi ayrı ayrı akıllı işaret sisteminde kodlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Kuruluşlar, sistemin öngördüğü sembollerin tamamını diğer program türlerinde olduğu gibi haber bültenlerinin başlangıcında jenerikten sonra ve program süresi boyunca her kesintiyi takiben yayınlanmakla yükümlü olacaktır. Ayrıca, önceden kaydedilmiş görüntülerin kodlanması sonucunda sistem tarafından "şiddet/korku", "olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar", "cinsellik" gibi içerik grubuna ilişkin bir sembol veya semboller atanmışsa ilgili haberin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sistemin belirlediği sembol veya sembollerin sabit olarak yer alması gerekmektedir.

Öte yandan, sistem tarafından yaş grubuna ilişkin sembollerden "Genel İzleyici" veya "7+" sembolünün atanması durumunda, bu sembollerin haberin yayını sırasında ekranda sabit olarak yer alması gerekli olmayacak; "13+" veya "18+" sembollerinin atanması durumunda ise, bu sembollerin görüntülerin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sabit bulundurulması gerekecektir. Kodlama sonucunda "13+" sembolüyle yayınlanması gerektiği belirlenen önceden kaydedilmiş görüntü ancak saat 21.30'dan sonra, "18+" sembolüyle yayınlanması gerektiği belirlenen önceden kaydedilmiş görüntü ise 00.00-05.00 saat aralığında yayımlanabilecektir.

Sonuç olarak, Değişiklik Yönetmeliği'nin getirdiği yeni düzenlemeler medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için önemli yükümlülükler doğurmaktadır. Önceden kaydedilmiş görüntülerin ve haber bültenlerinin akıllı işaret sistemi ile kodlanması ve bu sembollerin ekranın uygun köşelerinde belirtilen süre boyunca sabit olarak gösterilmesi gerekliliği, yayın içeriklerinin daha şeffaf ve izleyici dostu hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Bu düzenlemelere uyum sağlamak, kuruluşların hem yasal sorumluluklarını yerine getirmesi hem de izleyici memnuniyetini artırması açısından kritik öneme sahiptir.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent