Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarları Yeniden Belirlendi

02.02.2024

27 Ocak 2024’te Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (Tebliğ) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak yükümlülükleri 2024 senesi için yeniden değerlendirilerek belirlendi. Bu doğrultuda;

  • Elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak yükümlülüğü 41 Milyon Türk lirasından 55 Milyon Türk lirasına,
  • Ödeme hizmeti kullanıcısının, ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrimiçi platformlarda sunulması hizmetini sunanlar hariç diğer ödeme kuruluşları için 15 milyon Türk lirasından 20 milyon Türk lirasına ve  
  • fatura ödeme hizmetine aracılık eden kuruluşlar için asgari özkaynak yükümlülüğü ise 7 Milyon Türk lirasından 10 Milyon Türk lirasına çıkartıldı.

İlgili Tebliğ 30 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu doğrultuda, ilgili ödeme ve elektronik para kuruluşlarının 30 Haziran 2024 tarihine kadar asgari sermayelerini artırmaları önem arz ediyor.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent