Lawyers Bora Kılıç

Bora Kılıç

Bora Kılıç

Esin Attorney Partnership

Practice Areas & Work Department

Banking & Finance

Capital Markets

Fintech


Languages

English

French

Turkish


Memberships

Istanbul Bar Association


Education

University of Oxford, MJur, UK, 2020

Galatasaray University, Faculty of Law, Istanbul, 2019

SPK’dan Öncelikli Sektörlere Halka Arz Kolaylığı

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan kararı ile 2024 yılında halka arz için sağlanması gereken finansal eşikleri yükseltmişti.

03.04.2024

CMB Eases IPOs for Priority Sectors

The Capital Markets Board (the “CMB“) had recently increased the financial criteria, specifically the monetary thresholds, that the issuers must meet in order to go public with its decision No. 2023/82 and dated December 29, 2023. You can find our related legal alert here.

02.04.2024

Borsa İstanbul’dan Yeni Kotasyon Şartları

Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST“), 29 Aralık 2023 tarihinde Kotasyon Yönergesi’nde önemli değişiklikler yaptı. Bu kapsamda Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar için uygulanacak kotasyon şartları değişmiş oldu.

09.01.2024

New Listing Conditions for Borsa Istanbul

Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST“) introduced significant amendments to the Listing Directive on December 29, 2023. The listing requirements for the BIST Star Market, the BIST Main Market and the BIST Sub-Market have changed accordingly.

08.01.2024

New Year, New IPO Conditions

With its decision published in the Capital Markets Board Bulletin dated December 29, 2023 and numbered 2023/82 (the “Decision”), the Capital Markets Board (“CMB”) amended the financial criteria, specifically the monetary thresholds, that companies must meet in order to go public. The re-evaluated threshold amounts tighten the conditions for initial public offerings.

05.01.2024

Yeni Nesil Yönetim - Aile Şirketi Hisselerinin Yatirim Fonuna Devri

Son yıllarda ülkemizde Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla farklı yatırım araçlarına oldukça özendirici teşvikler getirildiği görülmektedir. Bu teşviklerden en dikkat çekici olanı ise yatırım fonlarına getirilen vergi teşvikleridir. Sağlanan vergi teşvikleri, kurumları ve gerçek kişileri, hisse senedi yatırımlarını gerçekleştirirken yatırım fonlarına yönlendirmektedir.

27.04.2023

New Generation Management - Transfer of Family Company Shares to an Investment Fund

Taxation of the income to be obtained from the participation shares generated by transferring the shares to a VCIF is particularly advantageous for natural persons holding shares of publicly traded companies, as the table below demonstrates. Moreover, the gains of the VCIF itself are exempt from corporate income tax.

27.04.2023

Halka Arzın Kuralları Değişti

Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Mart 2023 tarih ve i-SPK.128.21 sayılı İlke Kararı ile yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla, anonim şirketlerinin paylarının ilk halka arzında kullanılacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarında önemli değişiklikler yaptı.

05.04.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent