Menu

  Lawyers Öykü Su Sabancı

  Öykü is an associate at Ozdagistanli Ekici. She has experience in privacy, electronic commerce as well as in trademark disputes.

  Öykü works with multinational gaming clients for their privacy needs, including DPA investigations and data subject access requests. She also provides advice to world’s leading technology companies in electronic commerce.


  Practice Areas & Work Department

  Technology, Media and Telecom

  Data Protection

  Intellectual Property

  Electronic Commerce

  Fintech

   

  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Sinema Eserlerinde İcracı Sanatçıların Bağlantılı Hakları

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunan eser türlerinden biri olan sinema eserleri “her çeşit eşsiz, bilimsel, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
  Öykü Su Sabancı

  The Performer’s Related Rights in Cinematographic Works

  Cinematographic works, which are one of the types of works protected in accordance with the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846, are defined as “works such as films of an artistic, scientific, educational or technical nature or films recording daily events or movies, that consist of a series of related moving images with or without sound and which, regardless of the material in which they are fixed, can be shown by the use of electronic or mechanical or similar devices”.
  Öykü Su Sabancı

  Eserler Üzerindeki Manevi Hakların Devri

  Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ile koruma altına alınmaktadır ancak FSEK’te açık bir tanımı bulunmamaktadır. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan telif hakkı tanımı “Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.” şeklindedir. Yukarıda yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere, telif hakkı özgün bir şekilde ortaya çıkan ve sahibinin özelliklerini yansıtan eserler için düzenlenen bir hukuki haktır. Bu kapsamda, telif hakkının konusu eser olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, telif hakkının söz konusu olabilmesi için öncelikle bir eser olması gerekmektedir.
  Öykü Su Sabancı

  Transfer of Moral Rights Over Works

  Copyrights are protected by the Law on Intellectual and Artistic Works with numbered 5846 (“IPL”), but there is no clear definition related to the copyrights in the IPL. The definition of copyright made by the General Directorate of Copyrights is “the legal rights on the products created by the individual with all kinds of intellectual effort.”
  Öykü Su Sabancı

  Cosmetic Product Advertisements

  Pursuant to the Cosmetic Regulation, the definition of a cosmetic product is "all preparations or substances prepared to be applied to different external parts of the human body; epidermis, nails, hairs, hair, lips, and external genital organs, or teeth, and oral mucosa; and its sole or primary purpose are to clean, scent, change appearance of, protect these parts, keep them in good condition or fix body odors".
  Öykü Su Sabancı

  Actor Contracts

  According to the Law on Intellectual and Artistic Works with No. 5846 (“IPL”) one of the protected types of works is a cinematographic works. There are many kinds such as motion picture, TV series, commercial film, documentary film within the scope of works that have the nature of cinematographic works. While these works are being created, different contracts are being made with many people who contribute to these works in order to work in an organized manner. One of these contracts is the contracts concluded with the actors involved in the cinematographic works.
  Öykü Su Sabancı