Menu

  Lawyers Öykü Su Sabancı

  Öykü is an associate at Ozdagistanli Ekici. She has experience in privacy, and electronic commerce as well as in trademark disputes.

  Öykü works with multinational gaming clients for their privacy needs, including DPA investigations and data subject access requests. She also provides advice to the world’s leading technology companies in electronic commerce.


  Practice Areas & Work Department

  Technology, Media and Telecom

  Data Protection

  Intellectual Property

  Electronic Commerce

  Fintech

   

  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  “.tr” Uzantılı Alan Adlarında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

  TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte, “.tr” uzantılı alan adlarının hak ihlaline sebep olacak şekilde tahsis edilmesi halinde, uyuşmazlık çözüm mekanizması aracılığıyla uyuşmazlıklar hızlıca sonuçlandırılabilmektedir. Bunun için, başvuru usulüne ve sürelerine dikkat etmek ve şikâyetin taraflarınca iddiaların ve savunmaların düzgün bir şekilde ortaya konması oldukça önem arz etmektedir.
  Öykü Su Sabancı

  Dispute Resolution Mechanism for “.tr” Domain Names

  The allocation of ".tr" domain names in Turkey transitioned from the Middle East Technical University to the Information Technologies and Communications Authority (BTK) and the .tr Network Information System (TRABIS) in 2022. This shifted domain name allocation to a "first come, first served" principle, prompting issues about domain name disputes. To address this, Turkey implemented a system similar to the Uniform Settlement Policy of Domain Name Disputes (UDRP) of the World Intellectual Property Organization. Disputes are resolved within approximately a month by Dispute Resolution Service Providers (DRSPs).
  Öykü Su Sabancı

  Sinema Eserlerinde İcracı Sanatçıların Bağlantılı Hakları

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunan eser türlerinden biri olan sinema eserleri “her çeşit eşsiz, bilimsel, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
  Öykü Su Sabancı

  The Performer’s Related Rights in Cinematographic Works

  Cinematographic works, which are one of the types of works protected in accordance with the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846, are defined as “works such as films of an artistic, scientific, educational or technical nature or films recording daily events or movies, that consist of a series of related moving images with or without sound and which, regardless of the material in which they are fixed, can be shown by the use of electronic or mechanical or similar devices”.
  Öykü Su Sabancı

  Eserler Üzerindeki Manevi Hakların Devri

  Telif hakları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altına alınmaktadır. Telif hakkının konusu eser olarak kabul edilmektedir ve öncelikle bir eser olması gerekmektedir. Mali haklar, ekonomik kazanç elde etmeyi sağlamakta ve üçüncü kişilerin eserden yararlanmasını da engelleme yetkisi mali haklar aracılığıyla tanınmaktadır. Manevi haklar ise eser sahibinin kendisi tarafından kullanılan, vazgeçilemeyen ve devredilemeyen haklardır. Manevi haklar, eser sahibinin ölümünden sonraki süreçte de yetmiş (70) yıl boyunca korunur ve bu süre boyunca mirasçılar tarafından kullanılabilir. Manevi hakların devri mümkün değildir, sadece manevi hakları "kullanma" yetkisi devredilebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun da benimsemiş olduğu genel görüş ise, manevi hakların devrinin mümkün olmadığı, yalnızca manevi hakları "kullanma" yetkisinin devredilebileceği yönündedir.
  Öykü Su Sabancı

  Transfer of Moral Rights Over Works

  The Law on Intellectual and Artistic Works in Turkey regulates copyright, which provides financial, moral, and other rights to the author of a work. While financial rights are transferrable and provide an economic benefit to the author, moral rights are inalienable and non-transferrable, as they reflect the author's bond with the work. After the author's death, moral rights can be used by heirs for seventy years, but they cannot be transferred. Although the author is always the owner of moral rights, he or she may authorize a third party to use them. The Supreme Court has established that only the authority to "use" moral rights can be transferred.
  Öykü Su Sabancı

  Cosmetic Product Advertisements

  The Cosmetic Regulation defines cosmetic products and sets criteria for their quality and safety. Ads for cosmetic products are subject to restrictions to protect human health. Advertisements must comply with general regulations such as the Regulation on Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices, as well as cosmetics-specific regulations. Cosmetic ads should clearly state the product's features, avoid misleading health claims, and adhere to the cosmetic product definition. The Board of Advertisement closely monitors these regulations, aiming to prevent misleading marketing and ensure accurate information is provided to consumers.
  Öykü Su Sabancı

  Actor Contracts

  Actor contracts in Turkish cinematographic works are governed by Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works. These innominate, consensual agreements involve transfer of financial rights from actors to producers. Legal characteristics of actor contracts vary, with mixed contracts considered most accurate, depending on each case's specific circumstances.
  Öykü Su Sabancı