Menu

  Lawyers Yiğit Acar

  Yiğit is an associate at Esin Attorney Partnership. He specializes in pharmaceuticals and healthcare law. He also focuses his practice on data privacy, IT/C law, commercial law, contracts law and product liability law.

   

  Practice Areas & Work Department

  Information Technology & Communications

  International Commercial & Trade

  Healthcare

   

  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  Admitted to Istanbul Bar, 2020.

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da Değişiklik

  Cumhurbaşkanlığı, 14 Mart 2023 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ı yayımladı. Karar kapsamında getirilen gerçek kaynak fiyat hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler 9 Kasım 2022 tarihinde, diğer değişiklikler ise Karar'ın yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
  Yiğit Acar

  Amendments on Decree on the Pricing of Pharmaceutical

  Recent Development On 14 March 2023, the Presidency of Republic of Türkiye amended the Decree on the Pricing of Pharmaceuticals.
  Yiğit Acar

  Esin - Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu geçtiğimiz haftalarda, (AB) 2017/745 sayılı Tüzük hakkında duyuru, Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ni yayımladı.
  Yiğit Acar

  Esin - Healthcare & Life Sciences Newsletter

  TİTCK recently published an announcement regarding EU Regulation No. 2017/745, Regulation on Marketing Authorization of Foods for Special Medical Purposes and Regulation on Marketing Authorization of Traditional Herbal Medicinal Products.
  Yiğit Acar

  Healthcare & Life Sciences Newsletter

  The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently published the Regulation on the Duties, Authorities and Responsibilities of the National Control Laboratory of the Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority Guideline on the Pharmacovigilance System, an announcement regarding European Union (EU) Implementing Regulations No. 2022/2346 and No. 2022/2347 and an announcement on Medical Device Clinical Trials.
  Yiğit Acar

  Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Farmakovijilans Sistemi Kılavuzu, (AB) 2022/2346 Sayılı ve (AB) 2022/2347 Sayılı Uygulama Tüzükleri hakkında duyuru ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında duyuru yayımladı.
  Yiğit Acar