Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da Değişiklik / Aralık 2023

29.01.2024

Contents

Yeni Gelişme

Cumhurbaşkanlığı, 16 Aralık 2023 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ı (“Karar“) yayımladı. Karar kapsamında getirilen değişiklikler 25 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Neden Önemli?

Bilindiği üzere, Türkiye’de beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında referans fiyatlandırma sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ ile Avrupa Birliği üyeleri arasından belirlenen kaynak ülkelerde ilgili ürün için belirlenen en düşük depocuya satış fiyatı Türkiye için en yüksek depocuya satış fiyatı olarak esas alınmaktadır. Referans alınan fiyat, döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmemesi adına her yıl Fiyat Değerleme Komisyonu tarafından ilan edilen sabit bir Avro değeri üzerinden Türk Lirasına çevrilmektedir. Bu sebeple, Fiyat Değerleme Komisyonu tarafından her yılın ilk 45 günü içerisinde ilan edilecek ve beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Avro değeri sektördeki paydaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Ne Değişecek?

Karar ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • İlaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu kar oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
  • 100 TL’ye kadar olan kısım için (100 TL dahil) %8,
  • 100-200 TL arasında kalan kısım için (200 TL dahil) %6,
  • 200 TL üstünde kalan kısım için %3
 • Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri %25 artırılarak 17,5483 TL olarak değiştirilmiştir.
 • Barem değerleri, Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 60,51 TL ve diğer ürünlerde 31,62 TL olarak değiştirilmiştir.
 • Artış uygulanırken, geri ödemesiz ürünler hariç olmak kaydıyla, Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ve Depocuya Satış Fiyatı (DSP) 55,90 TL (55,90 TL dahil) üstünde olan ürünler için 4 TL’ye kadar verilmiş olan artışlardan halihazırda kalanlar, Avro değeri güncellemesi sırasında mahsuplaşmadan muaf tutulacaktır. Kalan artışlar hariç olmak üzere dönemsel Avro değeri güncellemesi yapılacaktır. Bu kapsamda, güncelleme sonrasında TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecektir.
 • Fiyat Değerlendirme Komisyonu, sürdürülebilir sağlık hizmet sunumunu sağlamak üzere toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat faaliyetlerini etkileyen veya etkileyeceği öngörülen tedarik problemlerinde, TİTCK’nın daveti üzerine toplanarak resen karar alabilecektir.

Sonuç

Karar’da yapılan değişiklikler ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler ve eşikler getirilmiştir. Türkiye’de ilaçların piyasa arzında, ithalatında veya dağıtımında faaliyet gösteren tüm şirketler, fiyatlandırma düzenlemelerinde yapılan değişiklikleri yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent