Lawyers Ayça Doğu Öztürk

Ayça Doğu Öztürk

Ayça Doğu Öztürk

Esin Attorney Partnership

Ayça Doğu is an associate at Esin Attorney Partnership.

Her main areas of practice are healthcare law, regulatory, data privacy, media & entertainment, IT/C, e-commerce, commercial law and contracts law.


Practice Areas & Work Department

Information Technology & Communications

Healthcare

International Commercial & Trade


Languages

Turkish

English

French


Memberships

Admitted to Istanbul Bar, 2019.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Bülteni - Şubat 2024

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda i) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar, ii) Çeşitleme Başvuruları ile Varyasyon Başvurularının Sınıflandırılmasına Dair Kılavuz, iii) Yurt Dışından İlaç Temini Kılavuzu, iv) Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yürütülecek Test, Kontrol ve Kalibrasyon Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz’da değişiklik yaptı.

18.03.2024

Healthcare & Life Sciences Newsletter - February 2024

The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently amended: i) the Decree on the Pricing of Pharmaceuticals, ii) the Guideline on the Classification of Diversification Applications and Variation Applications, iii) the Guideline on Procurement of Pharmaceuticals from Abroad, and iv) the Guideline on Testing, Control and Calibration Activities to be Conducted under the Regulation on Testing, Control and Calibration of Medical Devices.

18.03.2024

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Bülteni - Ocak 2024

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda i) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, ii) Özel Hastaneler Yönetmeliği, iii) Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu ve iv) Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşları ile Ruhsat Sahiplerince Yürütülen Farmakovijilans Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Kılavuz’da değişiklik yaptı.

20.02.2024

Healthcare & Life Sciences Newsletter - January 2024

The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently amended: i) the Regulation on Private Health Institutions for Outpatient Diagnosis and Treatment; ii) the Regulation on Private Hospitals; iii) the Guideline on Application for Facilities of Pharmaceuticals; and iv) the Guideline on the Procedures and Principles of Pharmacovigilance Activities Conducted by Contracted Pharmacovigilance Service Organizations and Marketing Authorization Holders. It also announced Fourth Quarter Results of the Market Surveillance and Inspection of Cosmetics and Biocidal Products.

20.02.2024

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Bülteni - Aralık 2023

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasına, Sorumlu Teknik Elemana, Ürün Güvenlik Değerlendiricisine ve Eğitimine İlişkin Kılavuz ve Ecza Ticarethanesi Haricinde Yapılacak İhracat Koşullarına İlişkin Kılavuz’u yayımladı. Kurum, ayrıca (i) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar, (ii) Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik, (iii) Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik, (iv) Beşeri Tıbbi Ürünleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve (v) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

29.01.2024

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da Değişiklik / Aralık 2023

Cumhurbaşkanlığı, 16 Aralık 2023 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ı (“Karar“) yayımladı. Karar kapsamında getirilen değişiklikler 25 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

29.01.2024

Healthcare & Life Sciences Newsletter - December 2023

The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently published the Guideline on Cosmetic Product Information File, Responsible Technical Personnel, Product Safety Assessors and Training, and the Guideline on Conditions for Exports Except to Pharmacies. The TİTCK also amended: (i) the Decree on the Pricing of Pharmaceuticals; (ii) the Regulation on Quality Conformity and Quality Control Tests of Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy Group Medical Devices; (iii) the Regulation on Variations in Pharmaceuticals with Marketing Authorization; (iv) the Regulation on the Marketing Authorization of Pharmaceuticals; and (v) the Regulation on Clinical Trials of Pharmaceuticals.

28.01.2024

Amendments on Decree on the Pricing of Pharmaceuticals

On 16 December 2023, the Presidency of Republic of Türkiye amended the Decree on the Pricing of Pharmaceuticals (“Decree“). The amendments introduced by the Decree entered into force as of 25 December 2023.

25.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent