Menu

  MASAK Mevzuatında Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Değişiklikler

  11 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24) (Tebliğ) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında uzaktan kimlik tespitine ilişkin değişiklikler gerçekleştirildi.

  Yakın zamanda bankaların, tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitini gerçekleştirmesi mümkün kılınmıştı. MASAK mevzuatı anlamında bu konu henüz düzenlenmemişti ve tüzel kişilerin bu yöntemle müşteri olması MASAK düzenlemelerine uygun değildi. Nitekim bankaların MASAK mevzuatına da uymakla yükümlü olmaları sebebiyle, uzaktan kimlik tespitine dair MASAK Sıra No:19 Genel Tebliği’ndeki “müşteri” tanımının tüzel kişileri kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyordu.

  Tebliğ’le birlikte tüzel kişilere müşteri tanımı içerisinde yer verildi. Böylece tüzel kişiler de “uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek kişiler” arasına eklendi. Başta bankalar olmak üzere kendi mevzuatlarında, tüzel kişiler ile uzaktan kimlik tespiti yöntemini kullanarak sözleşme kurabilecek MASAK yükümlülerinin bu faaliyeti MASAK düzenlemelerine de uyumlu hale gelmiş oldu.

  Tebliğ’deki esaslı değişiklikleri aşağıda sizler için derledik:

  • Tanımlar başlığı altında uzaktan kimlik tespiti sırasında kimlik belgesinin doğrulanmasına ilişkin “Yakın Alan İletişimi” ve “Güvenlik Unsurları” yöntemleri tanımlandı. Kimlik tespitinin temel olarak kimlik belgesiyle gerçekleştirilmesi gerektiği; kimlik belgesinin yakın alan iletişimi kullanılarak doğrulanması gerektiği düzenlendi. Bu yöntemle doğrulanamaması halinde ise, kimlik belgesinde yer alan güvenlik unsurlarının şekil ve içerik bakımından doğrulanması gerektiği belirtildi.
  • Uzaktan kimlik tespiti söz konusu olduğunda sürecin çevrimiçi, kesintisiz, görüntülü ve gerçek zamanlı olarak yürütülmesi gerektiği düzenlendi. Ayrıca uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamının, sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınması ve saklanması da zorunlu hale getirildi. Uzaktan kimlik tespitinin teknik anlamda nasıl gerçekleştirileceğine dair de bazı değişiklikler düzenlemede yer alıyor.
  • Uzaktan kimlik tespiti sürecinin kısmen veya tamamen hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda hizmet alınacak kuruluşların TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olmaları zorunlu kılındı.
  • Uzaktan kimlik tespitinde müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kısmen veya tamamen, çevrimiçi ve yapay zekâ temelli yöntemlerle de yapılabileceği düzenlendi. İlgili süreçlerde yapay zekâ kullanımına dair detaylara Tebliğ’de yer verildi.

  Tebliğ 11 Ağustos 2023’te yürürlüğe girdi. Tebliğ’in uygulamasına dair süreçler ise merak konusu.

  Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.