Menu

  Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de Dikkat Çeken Noktalar

  Giriş

   

  Son dönemlerde Türkiye’deki portföy yönetim şirketleri (PYŞ) sayı ve hacim olarak hızla büyümektedir. Bu hızlı büyüme, PYŞ’lere ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Sektör tarafında, PYŞ’lerin genel olarak daha verimli şekilde faaliyet gösterebilmek için ihtiyaç duydukları teknik imkâna, istihdama ve gerekli organizasyonel yapıya ulaşmakta güçlük çektikleri düşünülmektedir. Çoğu PYŞ kâr elde edene

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.