Yapay Zeka Yasası Kabul Edildi

11.01.2024

Yapay Zeka Yasası (AI Act), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilen uzun müzakereler sonucu kabul edildi. Yasa, çeşitli sektörlerde yapay zeka uygulamalarını denetime tabi tutacak.

Yasanın temel hedefi, yapay zekanın Avrupa Birliği bünyesinde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasının sağlanması. Bu doğrultuda yasa, yapay zeka sistemlerini üç risk kategorisine ayırıyor:

Kabul edilemez risk: İnsan haklarına tehdit oluşturan yapay zeka sistemleri yasaklanacak. Bu kategoriye, örneğin, ırk, din veya cinsiyet gibi hassas özelliklere dayalı ayrımcılık yapan sistemler dahil.

Yüksek risk: Yaşamsal öneme sahip alanlarda kullanılan yapay zeka sistemleri için katı koşullar getirilecek. Bu kategoriye, örneğin, sağlık, güvenlik ve finans gibi sektörlerde kullanılan sistemler dahil.

Düşük risk: İnsan hakları ve güvenliği açısından daha az risk taşıyan sistemler, daha esnek kurallara tabi olacak. Bu kategoriye, örneğin, reklam veya müşteri hizmetleri gibi sektörlerde kullanılan sistemler dahil.

Yasa, yapay zeka sistemlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini de artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığı ve hangi verileri kullandığı konusunda kullanıcılara bilgi verilmesi zorunlu hale getirilecek.

Yasanın, 2024’te yapılacak oylama sonrası 2025’te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasanın, yapay zekanın güvenli ve etik bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için önemli bir çerçeve oluşturması bekleniyor.

Yasaya ilişkin duyuruya buradan ulaşabilirsiniz (Yalnızca İngilizcesi mevcut).

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent