Menu

  Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Getirildi!

  Yeni Gelişmeler

  12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7440 Sayılı Kanun“) ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirildi. Tek seferlik ek vergi ile Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşası için kaynak oluşturulması hedefleniyor. Deprem vergisi olarak da anılan ek verginin yirmi iki bin civarında kurumlar vergisi mükellefini etkilemesi bekleniyor.

  Tek Seferl

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.