Lawyers Merve Altınay Öztekin

Merve Altınay Öztekin

Merve Altınay Öztekin

Moroğlu Arseven

Merve supports clients with intellectual property disputes and litigation, as well as offers day-to-day advice about managing intellectual assets such as trademarks, patents, copyrights and trade dressings. She assists clients to protect, enforce and commercialize these intellectual property rights, as well as assists clients to understand and navigate local regulatory rules. She has particular experience with regulatory compliance in the pharmaceutical, food supplements, advertising, and product liability areas.

She has supported many well-known brands and patents, on both sides of complicated and high-stakes intellectual property disputes. She assists clients to use a range of tools to protect the value and distinctiveness of their assets. These range from coordinating raids and negotiating directly with infringers, through to filing infringement, cancellation or unfair competition lawsuits.


Practice Areas & Work Department

Patents and Utility Models

Trademarks

IP Portfolio Management

IP Litigation

IP Licensing

Anti-Counterfeiting

Domain Names and Internet Infringement

Copyrights

Industrial Designs


Languages

Turkish

English

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz ile Viral ve Bakteriyel Ajanlara Karşı İnsanlarda Kullanım Amaçlı Hayvan İmmünglobulin/İmmün Serumlarının Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz’da Değişiklik Yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’da (“Kılavuz”) İlk Uygunluk Başvurusu, Araştırmalarda Değişiklik Yapılması, Bildirimler, Kurumun Araştırmalarda Gözetimi ve Denetimi ve Diğer Hükümler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

25.04.2024

Amendments have been Made to the Guideline on Clinical Research Applications to the Clinical Research Department of the Turkish Medicines and Medical Devices Authority, and to the Guideline on Non-Clinical Evaluation of Animal Immunoglobulins/Immune Serums for Human Use Against Viral and Bacterial Agents

The Guideline on Clinical Trial Applications to the Clinical Trials Department of the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“Guideline”), published by the Turkish Medicines and Medical Devices Agency, regulates in detail the Initial Eligibility Application, Amendments to Trials, Notifications, the Agency’s Oversight and Supervision of Trials, and Other Provisions.

22.04.2024

Türk Patent Hukukunda Önceki Kullanımdan Doğan Hak İstisnası

Patentler fikri mülkiyet korumasının çok önemli bir parçası olarak, buluş sahiplerinin haklarını korurken, bir yandan da yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmektedir. Patentler buluş sahiplerine sınırlı bir süre için münhasır haklar tanımakta olup

25.03.2024

Araç Yedek Parçalarında Hakkın Tükenmesi ve Kötüleştirme Kavramı Değerlendirmesi

Tükenme ilkesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (“SMK”) 152. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.

22.03.2024

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan Doğan Suçların Soruşturma Evresinde Kast Unsuru Değerlendirmesi Kapsamında Sözleşmesel Yükümlülüklerinin Etkisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılında yürütülen bir soruşturma kapsamında, eser sahibi müştekiler eserlerinin icracı sanatçı tarafından seslendirildiği video klibin bir bölümünün başka bir şirketin Youtube kanalında paylaşılması üzerine şirket aleyhine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu (“FSEK”) kapsamında maddi ve manevi haklarının ihlaline dayalı şikâyette bulunmuştur.

07.03.2024

Understanding the Prior Use Exception in Patent Law in Türkiye

Patents are a crucial component of intellectual property protection because they foster innovation and creativity while defending the rights of inventors. Patents grant exclusive rights to inventors or innovators for a limited period. The patent holder has various rights and privileges regarding the invention during the protection time, which they can utilize to either commercially exploit it or license it to others.

01.03.2024

Evaluation of the Concept of Exhaustion of Rights and Deterioration in Vehicle Spare Parts

The principle of exhaustion is regulated under Article 152 of the Industrial Property Law No. 6769 ("IPL"). Pursuant to this provision, once a product covered by intellectual property rights is placed on the market by, or with the permission of, the rights holder, relevant IP rights are exhausted and can no longer be exercised by the rights owner.

01.03.2024

The Effect of Contractual Liability Within the Context on the Evaluation of Criminal Intent During Prosecution Stage of Crimes Under Copyright Law

Within the scope of an investigation conducted by the Istanbul Public Prosecutor's Office, the plaintiffs (a songwriter and a composer) filed a complaint under Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works ("IAWL") against a technology company for using a portion of a video clip in its YouTube page, claiming infringement of their moral and immoral rights.

20.02.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent