Lawyers Muhsine Zeynab Özkan

Muhsine Zeynab Özkan

Muhsine Zeynab Özkan

Müftüoğlu Law Office

Practice Areas & Work Department

Construction

Contracts Law

Dispute Resolution

Labour Law


Languages

Turkish

English

Arabic


Memberships

Construction Law Society – Türkiye Branch (2023)

Young Energy Disputes Arbitration Center (2023)

Ankara Bar Association (2022)


Education

Bilkent University, Faculty of Law, Ankara, 2021 

Genel İşlem Koşulu Denetiminin İnşaat Sözleşmeleri ve Tacirlere Uygulanabilirliği Bağlamında İrdelenmesi

İşbu makalede yüklenici veya alt yüklenici firmanın işveren veya yüklenici firmaya kıyasen müzakere gücünün hayli düşük olması sebebiyle kendileri aleyhine olumsuzluk teşkil eden orantısız standart sözleşme koşullarının hukuki niteliğinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kapsamında düzenlenen genel işlem koşulu olup olmadığı değerlendirilecek ve genel işlem koşulu olması halinde bu genel işlem koşullarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri uyarınca “tacir” sıfatındaki yüklenici ve alt yüklenici firmalar bakımından uygulama alanı bulup bulmadığı tartışılacaktır.

13.05.2024

Türkiye’s Green Transition Journey and Effects on Construction Sector

The effects of climate change and increased amounts of carbon emissions in recent years across the globe made it compulsory for the states to take necessary steps to combat it.

03.04.2024

Saudi Civil Transactions Law

The Civil Transactions Law (“the CTL”) of Kingdom of Saudi Arabia has been issued on 18 June 2023 with the Royal Decree M/191 and published on 19 June 2023 in the Official Gazette. In accordance with the Article 721 of the CTL, the CTL will come into effect 180 days after its publication in the Official Gazette, which corresponds to 16 December 2023.

03.03.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent