Menu

    Alışveriş Merkezleri Ortak Gider Bedeli Paylaşım Usulü

    1. Giriş

    Ortak gider, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderini (…) ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı tanım, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Perakende Kanunu

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.