Lawyers Ezgi Uludüz

Ezgi Uludüz

Ezgi Uludüz

Ozay Law Firm

Ezgi Uludüz graduated from Istanbul University Faculty of Law in 2014. Ezgi Uludüz who joined Özay Law Firm in 2018 mostly conducts work in litigation processes related with Rental Law, Real Estate Law, Contracts Law, provides advice to companies with national and international recognition in the retail sector, closely follows up lease agreement negotiation processes and subsequently lease relationship processes. Ezgi Uludüz currently studies for her master’s degree at Bilgi University Department of Law of Economics.


Practice Areas & Work Department

Rental Law

Real Estate Law

Contracts Law

Dispute Resolution


Languages

English

Turkish


Memberships

Istanbul Bar Association and Union of Turkish Bar Associations

Children Right Centre of İstanbul Bar Associations

Promete Society of Amateur Theater

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

02.11.2023 tarihli 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)’da turizm amaçlı kullanılan konutların gerçek ve tüzel kişilere kiralanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiş, söz konusu Kanun’da ayrıca halihazırda yürürlükte olan kanunlarda da birtakım değişiklikler yapılmıştır.

07.11.2023

Konut Kira Bedeli Artışlarında Azami Sınır

15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Değişikliği ile konut kira bedeli artışlarına getirilen %25 sınırı, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde bir önceki yıla ait kira bedelinin %25'ini aşmamak kaydıyla anlaşmalar geçerli olacak. Ayrıca, kiracılar %25 sınırının üzerinde tahsil edilen bedelin iadesini talep edebilecek. İş yeri ve arsa kira sözleşmelerinde ise önceki düzenlemeler devam edecek. Kanun Değişikliği ile ilgili herhangi bir kira bedeli tespiti davasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

15.07.2023

Alışveriş Merkezleri Ortak Gider Bedeli Paylaşım Usulü

Ortak gider, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderini (…) ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

16.03.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent