Menu

  Lawyers Ezgi Uludüz

  Ezgi Uludüz graduated from Istanbul University Faculty of Law in 2014. Ezgi Uludüz who joined Özay Law Firm in 2018 mostly conducts work in litigation processes related with Rental Law, Real Estate Law, Contracts Law, provides advice to companies with national and international recognition in the retail sector, closely follows up lease agreement negotiation processes and subsequently lease relationship processes. Ezgi Uludüz currently studies for her master’s degree at Bilgi University Department of Law of Economics.


  Practice Areas & Work Department

  Rental Law

  Real Estate Law

  Contracts Law

  Dispute Resolution


  Languages

  English

  Turkish


  Memberships

  Istanbul Bar Association and Union of Turkish Bar Associations

  Children Right Centre of İstanbul Bar Associations

  Promete Society of Amateur Theater

  Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

  02.11.2023 tarihli 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)’da turizm amaçlı kullanılan konutların gerçek ve tüzel kişilere kiralanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiş, söz konusu Kanun’da ayrıca halihazırda yürürlükte olan kanunlarda da birtakım değişiklikler yapılmıştır.
  Ezgi Uludüz

  Konut Kira Bedeli Artışlarında Azami Sınır

  15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Değişikliği ile konut kira bedeli artışlarına getirilen %25 sınırı, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde bir önceki yıla ait kira bedelinin %25'ini aşmamak kaydıyla anlaşmalar geçerli olacak. Ayrıca, kiracılar %25 sınırının üzerinde tahsil edilen bedelin iadesini talep edebilecek. İş yeri ve arsa kira sözleşmelerinde ise önceki düzenlemeler devam edecek. Kanun Değişikliği ile ilgili herhangi bir kira bedeli tespiti davasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
  Ezgi Uludüz

  Alışveriş Merkezleri Ortak Gider Bedeli Paylaşım Usulü

  Ortak gider, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderini (…) ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.
  Ezgi Uludüz