Anayasa Mahkemesinden Sendikal Haklara İlişkin Yeni Karar

12.09.2023

Contents

Yeni Gelişme

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM“) 2020/11279 numaralı bireysel başvuru kararı (“Karar“), 29 Ağustos 2023 tarihli ve 32294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. AYM, çalışanların iş sözleşmelerinin sendikal haklarını korumak amacıyla yaptıkları iş yavaşlatma eylemi sebebiyle feshedilmesinin, sendikal hakların ihlali niteliğinde olduğuna karar vermiştir.

Karar Ne Diyor?

Başvurucular, ilk derece mahkemesinin işe iade kararını esastan kaldıran istinaf mahkemesi kararına karşı, sendikal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuşlardır.
Karara göre:

  • Başvurucular, işverenin işyerindeki sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalıştığını ve çalışanlara gözdağı vermek için sendikalı bir çalışanı uzak bir ilçede görevlendirdiğini, bu sebeple sendikanın iş yavaşlatma eylemi başlattığını, eylemlerin üç gün sürdüğünü ve işverenin buna karşılık çalışanların iş sözleşmelerini feshettiğini belirtmiştir.
  • İlk derece mahkemesi başvurucuların iş sözleşmelerinin feshedilmesinin sendikal nedenlerle olduğuna hükmetmiştir.
  • İlk derece mahkemesinin işe iade kararını esastan kaldıran istinaf mahkemesi, çalışanların sendikal hak arayışında ölçülülük ilkesine aykırı şekilde hareket ettiğini, işverenin iş sözleşmelerini feshetmesinde geçerli bir sebebinin bulunduğunu belirtmiştir.
  • AYM, eylemlerin sendikanın işyerindeki gücünün kırılmasının önlenmesi amacıyla yapıldığını, üç gün süren eylemlerin maddi anlamda telafi edilebilecek nitelikte olduğunu, bu sebeple eylemlerin hak arama amacının ötesine gitmediğini, işverenin bu duruma katlanması gerektiğini tespit etmiştir.
  • Buna ek olarak AYM, sendikal haklarını kullanan çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesini, feshin son çare olması prensibine aykırı bulmuş, fesih tehdidinin temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında engel olabileceğinin altını çizmiştir.

Sonuç

Anayasa Mahkemesinin bu kararının etkileri, sendikal hakların korunması kapsamında işverenlerce takip edilmeli ve dikkate alınmalıdır.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent