Lawyers Başak Dadaş

Başak Dadaş

Başak Dadaş

Esin Attorney Partnership

Practice Areas & Work Department

Intellectual Property & Technology

International Commercial & Trade


Languages

English

French

Turkish


Education

Koç University, Faculty of Law, Istanbul, 2022

Koç University, Sociology, Istanbul, 2022

Veri Yasası Kabul Edildi

Avrupa Komisyonu (“Komisyon“), 23 Şubat 2022’de, Avrupa Veri Stratejisi’nin bir parçası olarak, Veri Yasası taslağını kamuyla paylaşmıştı. Söz konusu gelişmeleri takiben Avrupa Konseyi (“Konsey“), 27 Kasım 2023 tarihinde Veri Yasası’nı kabul etti. Veri Yasası, verilere erişimi artırmayı ve verilerin kullanımı için adil bir ortam sağlamayı hedeflerken verilerden kimlerin, hangi koşullar altında fayda sağlayabileceğini düzenlemektedir.

11.12.2023

Data Act Adopted

On 23 February 2022, the European Commission (“Commission“) publicized the draft Data Act as part of the European Data Strategy. Following these developments, the European Council (“Council“) adopted the Data Act on 27 November 2023. The Data Act aims to increase access to data and ensure a fair environment for its use, while regulating who can benefit from data and under what conditions.

07.12.2023

Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Yeni Usul ve Esaslar Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 13 Ekim 2023 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklere ilişkin olarak Sosyal Ağ Sağlayıcı Usul ve Esaslar’ını kabul ettiği 28 Mart 2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararını, 1 Nisan 2023 tarihli 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı

07.04.2023

ITCA Published New Principles and Procedures for Social Network Providers

On 1 April 2023, the Information Technologies and Communications Authority (ITCA) published decision no. 2023/DK-İD/119, dated 28 March 2023, regarding the new set of Principles and Procedures for Social Network Providers in the Official Gazette no. 32150.

04.04.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent