Menu

  Lawyers Cennet Sena Güney

  Practice Areas & Work Department

  Banking & Finance

  Capital Markets

  Fintech


  Languages

  Turkish

  English


  Education

  Bahçeşehir University, Faculty of Law, Istanbul, 2022

  Anayasa Mahkemesinden Sendikal Haklara İlişkin Yeni Karar

  Anayasa Mahkemesi’nin 2020/11279 numaralı bireysel başvuru kararı, 29 Ağustos 2023 tarihli ve 32294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. AYM, çalışanların iş sözleşmelerinin sendikal haklarını korumak amacıyla yaptıkları iş yavaşlatma eylemi sebebiyle feshedilmesinin, sendikal hakların ihlali niteliğinde olduğuna karar vermiştir.
  Cennet Sena Güney

  New Decision on Union Rights by the Constitutional Court

  The Constitutional Court of Turkey has ruled that the termination of employees' employment agreements due to a work slowdown they initiated to protect their union rights constitutes a violation of their union rights. The Court found that the work slowdown was not disproportionate to the purpose of pursuing union rights and that the employer had a duty to endure it. The Court also ruled that the termination of employment agreements of employees who use their union rights is contrary to the principle of last resort of termination.
  Cennet Sena Güney

  Alternatif Halka Açılma Yöntemi Yürürlüğe Girdi

  Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Tebliğ, nitelikli yatırımcılara anonim şirketlerin paylarını sermaye artırımı yoluyla ve halka arz etmeden borsada satma imkanı getiriyor. Tebliğde yapılan değişiklikler arasında şunlar yer alıyor: Şirketlerin paylarını halka arz etmeden nitelikli yatırımcılara satma imkanı, satış esasları ve satış sonrası yükümlülükler düzenlenmiştir. Ayrıca, payları Girişim Sermayesi Pazarında işlem görecek şirketlerin bazı yükümlülüklerden muaf tutulduğu ve Tebliğ kapsamındaki şirketlerin belirli düzenlemelere tabi olmadığı görülmektedir. Tebliğ, payları borsada işlem görmek isteyen şirketlere daha kolay bir süreç sunarak hafifletilmiş yükümlülükler sağlamaktadır.
  Cennet Sena Güney

  Alternative Method for Going Public Enters into Force

  The recently enacted Communiqué on Companies whose Shares will be Traded on the Venture Capital Market introduces the option for joint stock companies to sell shares to qualified investors without a public offering. To be eligible for trading on the Venture Capital Market (VCM), companies must meet specific financial thresholds. The newly issued shares can only be sold through the stock exchange and are exclusively traded on the VCM. The Communiqué exempts listed companies from certain reporting and governance obligations, and the shares cannot be offered to the public for two years following their listing on the VCM. This regulation provides an alternative route for companies to list on the stock exchange without a public offering.
  Cennet Sena Güney