Lawyers Duygu Akşit Karaçam

Duygu Akşit Karaçam

Duygu Akşit Karaçam

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership

Ms. Duygu Akşit Karaçam is a senior associate of the Intellectual Property, Dispute Resolution, and Corporate Support practice areas at Hergüner Bilgen Üçer. She is also a licensed patent and trademark attorney.

She specializes in both contentious and non-contentious IP matters, in addition to her impressive work leading major companies through their corporate compliance obligations under Turkish laws. Her expertise spans various sectors, encompassing regulated and non-regulated markets, including but not limited to the life sciences, medical devices, entertainment, and software industries. She also regularly assists corporate clients with contract drafting and negotiations.

Ms. Akşit has also contributed to due diligence projects to identify, prevent, and mitigate IP-related risks that may arise in cross border M&A transactions, especially in technology industries (software, mobile games and medical devices).


Practice Areas & Work Department

Intellectual Property

Dispute Resolution

Corporate Support

Entertainment Law


Languages

English

French


Memberships

International Law Institute (Uluslararası Hukuk Derneği)

Bahçeşehir University Alumni Association

Katholieke Universiteit Leuven Alumni Association

Swiss-based International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Licensing Executives Society (LES)

International Association for Artificial Intelligence and Law (IAAIL)  

Şubat 2024 İtibariyle “a.tr” Alan Adlarının “İlk Gelen İlk Alır” Prensibiyle Tahsisi Mümkün Olacak

Günümüzde internet, yalnızca bilgiye ulaşmak için değil, aynı zamanda ticari ve markasal anlamda bilinirlik elde etmeyi sağlayan bir araç haline geldi. Arama motorlarında öne çıkmak isteyenler açısından alan adları önem kazandı. İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile “a.tr” uzantılı internet alan adlarına ilişkin usul ve esaslar detaylı olarak düzenlenmiştir. Alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılır.

08.02.2024

Reklam Kurulu, Markanın İzinsiz Kullanımının Reklam Hukuku Boyutunu Değerlendirdi

E-ticaretin önem kazanması ile birlikte, tanınmış markaların internet üzerinde alan adı, anahtar sözcük vb. şekillerde kullanılması suretiyle bu markalardan haksız yarar sağlamaya yönelik eylemler de artmıştır. Prensip olarak marka sahipleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 7. maddesi uyarınca, markalarının ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması halinde, bu eylemlerin önlenmesini mahkemeden talep edebilir.

07.01.2024

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Marka İptal Yetkisine Sahip Olması Bekleniyor

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 26. maddesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) tarafından markanın iptaline karar verilebilecek haller düzenlenmişti. Ancak SMK, söz konusu maddenin yürürlüğe girmesini, kanunun yayım tarihinden itibaren yedi yıl sonrası olarak belirlemişti. Bu tarih 10 Ocak 2024 tarihinde doluyor.

14.12.2023

It Is Expected That the Turkish Patent and Trademark Office Will Be Authorized to Revoke Trademarks

Article 26 of the Industrial Property Code numbered 6769 (the “IPC”) regulated the circumstances in which the Turkish Patent and Trademark Office ("TÜRKPATENT") would be entitled to revoke a trademark. However, IPC postponed the entry into force of such arrangement to the seventh anniversary of the IPC’s enactment, which is set to expire as of  January 10, 2024.

14.12.2023

Marka Davalarında Google Ads Şifrelerine Yeni Yaklaşım

Son dönemde Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu vb. gibi arama motorları üzerinden verilen çevrimiçi reklamlar, şirketlerin önemli bir tanıtım aracı haline gelmiş durumda[1]. Arama motoru reklamcılığı veya anahtar kelime reklamcılığı olarak bilinen bu reklam türünde, şirketler, arama motorlarının reklam sitelerinde (Google Ads[2], Bing Ads, Yahoo Advertising vb.) oluşturdukları hesap üzerinden giriş yaparak özelleştirilmiş reklamlar veriyorlar. Söz konusu özelleştirme, belirli anahtar kelimeler seçilerek (bkz. anahtar kelime eşleme) yapılıyor[3]. Bu anahtar kelimeler "ayakkabı", "şapka", "spor", "voleybol topu" vb. gibi jenerik kelimeler veya kelime öbekleri olabileceği gibi, farklı markalar ile bağdaşabilecek kelimeler hatta üçüncü kişilere ait tescilli markalar da olabiliyor[4].

17.09.2023

Moral Rights: Is There an Exception for Software?

The Berne Convention recognizes authors' moral rights, including the right to claim authorship and object to any prejudicial actions. However, the scope of moral rights varies in each country. Turkey, an author-centered jurisdiction, recognizes moral rights for all works, including computer programs. Authors cannot waive moral rights, but they can transfer the authority to exercise them. However, computer programs, considered technical creations, have different implementation in Turkish law. The right to claim authorship is often disregarded in the software industry. Legal scholars and precedents have taken a more flexible approach, considering the collaborative nature of software development. It is crucial to carefully draft copyright license or assignment agreements to address moral rights in the context of computer programs under Turkish law.

29.05.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent