Menu

  Lawyers Halil Yapıcı

  He graduated from Marmara University, Faculty of Law in 2016. He is continuing the İstanbul University Private Law master program.

  He has been working at Vona Law Firm since 2017 mainly in the fields of Labor Law, Commercial Law, Property Law, Tax Law.


  Practice Areas & Work Department

  Labor & Employment

  White-Collar Crimes & Investigation

   

  Languages

  English

  Turkish

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Uzaktan Çalışma Modelinde İş Kazası, İşçi Sağlığı ve Güvenliği

  Uzaktan çalışma, işçinin işverenin iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde veya teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı iş ilişkisidir. Uzaktan çalışma modelinde işverenin, işçiyi koruma ve gözetme borcu devam eder. Uzaktan çalışmada iş kazası, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini uzaktan yerine getirdiği sırada meydana gelen kazalar olarak tanımlanır. İşverenin, uzaktan çalışanlar için işyerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ve prosedürlerini takip etmesi, risk değerlendirmesi yapılması, önlem alma ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirmesi, işçilere uygun ve koruyucu ekipman sağlaması, sosyal izolasyonu engelleyici önlemler alması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermesi ve bilgilendirme yapması ve somut olaya uygun gerekli diğer önlemleri alması büyük önem arz etmektedir.
  Halil Yapıcı

  İkale (Bozma) Sözleşmesi ve Makul Yarar Kavramı

  İşçi ve işveren, iş sözleşmesini ikale sözleşmesi ile sonlandırabilirler. Bu sözleşme hukukumuzda açıkça düzenlenmemiştir, ancak doktrin ve yargı uygulamaları ile tespit edilebilmektedir. İkale sözleşmesinde işçinin korunması ilkelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Makul yarar (menfaat) kavramı geliştirilmiştir. İşçinin makul yararının gözetilmediği sözleşmeler geçersiz sayılmaktadır. İkale teklifinin işçiden veya işverenden gelmesi mümkündür. Taraflar arasındaki ikale anlaşmasında işçinin makul yararının bulunması gerektiği kabul edilmektedir.
  Halil Yapıcı