Lawyers Dilara Demir

Dilara Demir

Dilara Demir

Gen Temizer

Practice Areas & Work Department

Banking & Finance

Capital Markets

Dispute Resolution

IT & IP

Projects & Infrastructure


Education

2021, Istanbul Bilgi University, Faculty of Law, Istanbul, LL.M.

2019, Galatasaray University, Faculty of Law, Istanbul, LL.B.

2018, Université de Paris I Sorbonne, Faculty of Law, Paris, Erasmus Student Exchange Program


Languages

Turkish

English

French


Memberships

Istanbul Bar Association

Amendment to the Regulation on the Qualifications of Tourism Facilities

Significant amendments have been made to the Regulation on the Qualifications of Tourism Facilities (“Regulation”) in Presidential Decision number 8447 and published in the Official Gazette on 11 May 2024.

16.07.2024

Türkiye’de Karbon Piyasaları

Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 2009 yılında Kyoto Portokolü’ne, 2021 tarihinde Paris İklim Anlaşması’na taraf olmuş ve akabinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini açıklamıştır.

04.07.2024

Carbon Markets in Türkiye

Türkiye is attempting to combat negative impacts of climate change and reduce greenhouse gas emissions.

02.07.2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi Avrupa Birliği Tarafından Kabul Edildi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (“CSDDD”), belirli Avrupa Birliği (“AB”) şirketleri ve AB›de faaliyet gösteren AB dışı şirketler için geçerlidir.

02.07.2024

Corporate Sustainability Due Diligence Directive Adopted by the European Union

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”) applies to certain European Union (“EU”) companies and non-EU companies operating in the EU. It aims to improve corporate governance by integrating human rights and environmental risk management, including those arising from value chains, and mitigation processes with corporate strategies.

01.07.2024

TKGM 2024-4 Sayılı Genelgesi Açıklandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (“TKGM”) 13 Nisan 2024 tarihli ve 2024-4 sayılı Genelge’yi kamuoyuna duyurmuştur. Genelge ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Kılavuz da kamuya açıklanmıştır.

26.06.2024

Announcement of TKGM Circular No. 2024-4

The General Directorate of the Land Registry and Cadastre (“TKGM”) has announced Circular No. 2024-4 dated 13 April 2024 (“Circular”). Guidelines on the Implementation Regulation of Turkish Citizenship Law, effective from 1 February 2024, were also released to the public alongside the Circular.

26.06.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent