Lawyers Orhun Yavaş

Orhun Yavaş

Orhun Yavaş

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

Orhun Yavaş joined Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı in 2023. With experience in commercial law, employment law, enforcement law as well as fintech, he represents domestic and foreign companies acting in various sectors in litigation and arbitration proceedings.


Practice Areas & Work Department

Dispute Resolution


Languages

English

Turkish


Education

Istanbul University School of Law (2019)

Çorlu Ticaret Borsası Anatolian High School (2015)


Memberships

Istanbul Bar Association

Arabuluculuk Kurumunun Uygulama Alanını Genişleten Yeni Düzenlemeler

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Kanun, kapsamı her geçen gün genişletilen arabuluculuğa ilişkin önemli değişiklikler getirmiş, bunlardan bir kısmı 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu değişikliklerden bazıları ise 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

04.10.2023

New Regulations Expanding Mediation's Scope

Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws ("Law") was published in the Official Gazette on 5 April 2023. The Law introduced significant amendments regarding mediation, as the scope of disputes subject to mediation continue to expand. Some of the amendments entered into force on 5 April 2023, while the rest of the amendments entered into force on 1 September 2023.

29.09.2023

Özel Dava Açma Süresinin Belirtilmediği İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresi

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ilgili kanunlarda özel süre belirtilmediği müddetçe idari işlemlere karşı dava açma süresi, idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde ise otuz gündür. Anayasa madde 40/f.2’ye göre ise “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.”  Ancak zaman zaman özel dava açma süresine tabi işlemlerde, idari işlemin muhatabına özel dava açma süresinin bildirilmediği görülmüş, bu işlemlere karşı özel dava açma süresi geçtikten sonra açılan davalarda Danıştay’ın farklı daireleri tarafından üç farklı içtihat oluşturulmuştur.

09.08.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent