Contributors Canpolat Legal

Canpolat Legal
Contact Information
  • Address: Göztepe Mah. Rıdvanpaşa Sk. No:2, Köşem Apt. D:4, Kadıköy, İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: 0 (216) 740 00 43
  • Website: www.canpolatlegal.com
Contribution
Languages

Canpolat Legal is a pioneering boutique firm that specializes in technology law, with a strong focus on the fintech sector. In addition to expertise in fintech, the firm has expanded its horizons to encompass Intellectual Property, Data Protection, and Information Technologies Law, further enhancing ability to serve it’s clients in a comprehensive manner.

Distinguishing itself from other firms in Turkey, Canpolat Legal places a specific emphasis on critical areas within the fintech landscape, including open banking, digital banking, Banking as a Service (BaaS), payments, and electronic money. This proactive approach positions our firm as an influential player actively engaged in the dynamic fintech industry.

The team actively contributes to shaping regulatory frameworks and has played a pivotal role in the Central Bank's study group dedicated to the recent enactment of open banking legislation. Moreover, we have assumed significant roles within the Payment Services and Electronic Money Institutions Union of Turkey, underscoring our unwavering commitment to staying at the forefront of industry developments.

Canpolat Legal currently provides strategic counsel to a diverse range of clients, including leading licensed and unlicensed fintech entities, technology vendors, TechFins, Software Houses, Cryptocurrency Service Providers, and SaaS providers. This diverse client portfolio empowers us to address complex fintech matters and provide expert advisory services to regulatory bodies and stakeholders alike.


Key Contacts

Fintech, Information Technologies, Data Protection, Intellectual Property

Awards

Fintech, Information Technologies, Data Protection, Intellectual Property

TCMB, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporunu Yayımladı

TCMB, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporunu Yayımladı. Rapor i) Merkez Bankası Dijital Parası Tanımı ve Faydaları, ii) Merkez Bankası Dijital Parası Gereksinimleri, iii) Dijital Türk Lirası Tasarımı, iv) Bulgular ve Değerlendirmeler ve v)İlerleyen Fazlar başlıkları altında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelecekteki adımlar hakkında bilgi veriyor.

Canpolat Legal
14.02.2024

TCMB, İşyeri Kayıt Sistemi Kuralları’nı Güncelledi

TCMB, ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Bankalararası Kart Merkezi (“BKM”) nezdinde kurulan İşyeri Kayıt Sistemi (“İKS”) Kuralları’nı güncelledi ve İKS Kuralları Sürüm 1.1. dokümanını yayımladı.

Canpolat Legal
13.02.2024

The Path to Acquiring a Payment and Electronic Money License in Türkiye: A Comprehensive Guide

In an era where digital payments are surging, Türkiye positions itself as a pivotal player in the fintech sector. The regulatory framework set by the Central Bank of the Republic of Türkiye (“CBRT”) outlines a meticulous process for companies aspiring to enter the payment services (including open banking) and electronic money issuance market.

Canpolat Legal
13.02.2024

50 Milyon TL Eşiğini Aşan “Kapalı Devre” İş Modellerinin TCMB’ye Bildirim Yapma Süresi 31 Ocak’ta Sona Eriyor

Bilindiği üzere, FinTek sektöründe "Kapalı Devre Cüzdan/Kart" ve/veya "Pazaryeri İstisnası" olarak anılan ve daha çok e-ticaret ve yemek kartı sektöründe örnekleri görülen iş modelleri 6493 sayılı Kanun [1] kapsamındaki “Ticari Temsilci” ve/veya “Sınırlı Ağ” istisnalarına girdiği için bu faaliyetleri yürüten şirketlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (“TCMB”) herhangi bir faaliyet izni yani lisans almasına gerek bulunmamaktadır.

Canpolat Legal
05.01.2024
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent