Lawyers Melis Yılmaz Türköz

Melis Yılmaz Türköz

Melis Yılmaz Türköz

Moroğlu Arseven

Melis focuses on intellectual property matters, including trademarks, designs, copyrights, and unfair competition. She assists clients to protect, enforce and commercialize these rights. Melis focuses primarily on helping clients deal with intellectual property disputes.

She supports managing multiple domestic and global trademark portfolios, helping clients to develop customized strategies. Such strategies combine various legal mechanisms, to address the complexities and dynamics of each portfolio and client’s commercial aims. For instance, filing oppositions, collecting evidence about proof of use, as well as assisting during negotiations for consent, coexistence or ownership arrangements.


Practice Areas & Work Department

Patents and Utility Models

Trademarks

IP Portfolio Management

Unfair Competition

IP Litigation

IP Licensing

Copyrights

Industrial Designs


Languages

Turkish

English

German

Sahte Ürünler Hakkında Arama El Koyma İşlemlerinde Güncel Gelişmeler

2023 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’nun üyeliğe aday ülke pozisyonundaki Türkiye için hazırladığı raporda, hak sahiplerinin sundukları güçlü delillere rağmen arama el koyma taleplerinin reddedildiği, savcı ve hakimlerin makul olmayan ek deliller talep ettiği belirtilmiştir.

18.03.2024

Tasarımlara İlişkin Yenilik İncelemesinin Karar İptali Davalarında Yansımaları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023 yılında tasarımlarda yenilik incelemesine ilişkin iki karar vermiş, aynı doğrultudaki kararlarda yapılacak yenilik değerlendirmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) karar iptal davalarında dahi dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı kalınmadan mutlak şekilde re’sen yapılması gerektiğini belirtmiştir.

06.03.2024

Recent Developments in Search and Seizure of Counterfeit Goods

In 2023, a report by the European Commission on Türkiye’s status as a candidate country for joining the European Union stated that despite strong evidence presented by rights holders, search and seizure requests were rejected and prosecutors and judges demanded unreasonable additional evidence. The report underlines the fact that Türkiye is the second largest consignor of counterfeit goods to the European Union and needs to take necessary measures to address this matter.

22.02.2024

A Review of the Novelty of Designs in Cancellation Actions Regarding TPTO’s Decisions

In 2023, the Court of Cassation General Assembly of Civil Chambers ("the General Assembly") rendered two decisions regarding novelty examination in designs. In both decisions, the General Assembly considered that the novelty assessment should be made ex officio without being limited to the information and documents in the file, even in the actions filed against the decisions of the Turkish Patent and Trademark Office ("TPTO").

18.02.2024

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Sağlık Beyanı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 13 Haziran 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır.

10.08.2023

Regulation on Inspection of Health Claim Has Been Published

The Turkish Medicines and Medical Devices Agency has issued the Regulation on Inspection of Health Claim, effective from June 13, 2023. This regulation replaces the Regulation on Health Claims of Products Offered for Sale with Health Claims from 2013 and excludes foods for special medical purposes. Health claims can only be used for food and food supplements, not implying health benefits. Visuals suggesting health claims are prohibited. The product owner and promoter share responsibility for accurate claims and compliance. The Agency can inspect and take actions for violations, including stopping promotions and destroying products.

09.08.2023

Guideline on Import Applications and Marketing Authorization has been Updated

The Turkish Medicines and Medical Devices Agency has updated the Guideline on Import Applications and Marketing Authorization. The updated Guideline, effective from June 5, 2023, includes new procedures such as market authorization for blood products, import procedures for promotional samples, and notifications for the production of pharmaceutical raw materials. Applications can be made electronically, but physical submission of documents may be required. Import transactions should take place at the designated customs office, and specific packaging details and information on packaging companies must be provided. Import notifications should be submitted within 15 days, and rejected notifications can be resubmitted with additional information and documents.

04.07.2023

“Sanal Ortamlar İçin Tasarımlar” Başlıklı Bilgi Notu 2 Mart 2023 Tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Tarafından Yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin internet sitesinde yayımlanan bilgi notu  temel olarak üç nokta altında tasarımları ve sınıflandırmalarını belirtmektedir. İlgili bilgi notunda belirtildiği üzere; Eğer fiziksel ürüne ilişkin bir tasarım sadece o fiziksel ürünü tanımlıyorsa, tasarımın sınıflandırılması olağan şekilde yapılacaktır.Eğer bir tasarım Metaverse gibi sanal ortama yönelik bir ürün içinse ve bu başvuru sahibi tarafından belirtiliyorsa, tasarım Locarno Sınıflandırması’nın 14-04. sınıfına göre -gösterge ekranı görüntüleriyle- sınıflandırılacaktır.Eğer tasarım hem gerçek hem de sanal ortama yönelik bir ürün içinse ve başvuru sahibi hem fiziksel hem de sanal ürünü belirtiyorsa, tasarım her iki sınıfta da sınıflandırılacaktır. Bu da hem fiziksel ürüne karşılık gelen olağan sınıflandırmaya hem de gösterge ekranı görüntüleriyle Locarno Sınıflandırmasının 14-04. sınıfına göre gerçekleştirilecektir.

21.06.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent