Lawyers Onur Günbey

Onur Günbey

Onur Günbey

DL Attorneys at Law

Onur Günbey is working as a senior manager at DL Attorneys at Law. Onur has experience in working with clients from various industries, including companies operating in the following sectors: private equity, banking and finance, energy & mining, manufacturing, consumer products, AI & technology, construction, and real estate.

Onur's practice is particularly focused on regulatory & compliance, ESG (Environment – Social – Governance), sustainability (including Green Finance), mergers & acquisitions, project finance, real estate & construction, infrastructure, employment law, dispute resolution (including litigation, arbitration, and mediation), data protection & privacy, investment transactions, joint ventures, drafting and advising on commercial contracts.

He delivers tailored legal advice to national and multinational corporations and other entities, helping them navigate laws and regulations as well as cultural sensitivities in markets at home and abroad. He successfully advises and represents various multinational clients before all levels of courts, institutions and guides them through all aspects of the litigation processes.

Onur graduated from Yeditepe University Faculty of Law (LL.B. – magna cum laude), İstanbul Bilgi University Faculty of Law (LL.M. - Master of Business Law with Thesis).


Practice Areas & Work Department

Corporate, Mergers & Acquisitions

Regulatory & Compliance

ESG (Environment – Social – Governance), Sustainability (incl. Green Finance)


Languages

English

Turkish


Memberships

Istanbul Bar Association

Istanbul Arbitration Centre (ISTAC)

Yeşil Finansmana İlişkin Soru Cevaplar

Sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesiyle birlikte, sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflere ulaşmada en önemli araçlardan olan yeşil finansman kavramına verilen önem de her geçen gün artmaktadır.

05.06.2024

Avrupa Birliği’nde İç Pazarı Bozan Yabancı Desteklere İlişkin Yayımlanan Tüzük

Geçtiğimiz aylarda birleşme ve devralma işlemlerini doğrudan etkileyecek önemli bir düzenleme Avrupa Birliği’nde (“AB”) uygulamaya konmuştur. Bu düzenleme, İç Pazarı Bozan Yabancı Desteklere İlişkin Tüzük (“Tüzük”) adı altında 23.12.2022 tarihli ve L/330 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış ve 12.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

31.05.2024

Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market Published in the European Union

In recent months, an important regulation has been implemented in the European Union (“EU”) which will have a direct impact on mergers and acquisitions transactions. This regulation was published in the Official Gazette of the European Union dated 23.12.2022 and numbered L/330 under the name of the Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market (“Regulation”) and gradually entered into force on 12.01.2023.

30.05.2024

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının ve Uygulama Kapsamının Belirlenmesi

Kamu Gözetimi Kurumu (“KGK”), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın (“IFRS” - International Financial Reporting Standards) global sürdürülebilirlik raporlama standartlarının geliştirilmesi adına kurduğu Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (“ISSB” - International Sustainability Standards Board) 26 Haziran 2023 tarihinde yayınladığı şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarını sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temelde sunmalarına olanak tanıyacak IFRS S1 ve IFRS S2 isimli uluslararası standartları benimseme kararı aldı.

28.05.2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD) Onaylandı

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (“AB”) içinde ve dışında belli ölçekteki büyük şirketleri kapsamı altına alan Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nin (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – “Direktif”) içeriği ve kapsamı hakkında 15 Mart 2024 tarihinde uzlaşmaya vardı. Direktif, AB’nin yüzde 65'ini temsil eden 15 ülkenin verdiği olumlu oylarla ve "nitelikli çoğunlukla" kabul edildi.

08.04.2024

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Approved

The European Council achieved a consensus on 15 March 2024 related to the content and scope of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“the Directive”) which applies to large companies of a certain size both inside and outside the European Union (“EU”). The Directive was approved with a “qualified majority” and positive votes by fifteen (15) countries representing the 65% of the EU.

08.04.2024

ÇSY Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Önemi

ÇSY kriterleri; bir şirketin sürdürülebilirlik açısından vizyon, misyon ile davranış biçimi gösteren bir dizi standart olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması şirketlerin ÇSY kapsamında atmaları gereken adımlardan biri olup işbu yazımızda detaylı olarak incelenecektir.

08.04.2024

The Importance of Personal Data Protection Law Within the Scope of ESG

ESG criterias are defined as a set of standards that show the vision, mission and behavior of a company in terms of sustainability. We are going to review that why protecting personal data and ensuring data security is one of the steps that companies should take within the scope of ESG.

08.04.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent