Lawyers Gökşin Kekevi

Gökşin Kekevi

Gökşin Kekevi

Ozay Law Firm

Gökşin Kekevi began his career in March 1998 at Turkish Competition Authority (TCA) just after its establishment in November 1997 where he carried out numerous investigations in different industries and contributed to the preparation of various secondary legislations including Regulations on Fines, Leniency as well as Inspections (Dawn-raids).


In 2014, he started to work as Competition Compliance Manager at Arçelik, a top-10 white goods company in the world, where he was in charge of implementing competition compliance policy in Arçelik’s HQ in Turkey and its 40-plus subsidiaries in five continents. Until July 2022, he directly represented Arçelik beforeTCA and coordinated external counsels’ representation in investigations before Austrian, EU, German, Pakistani and Romanian authorities. He also coordinated several M&A and clearance notifications before competition authorities in Turkey and abroad.


Kekevi, co-coordinator of Istanbul Bilgi University Compliance Management Certificate Program and former Vice President of Competition Law Working Group at TUSIAD largest business NGO in Turkey, has several academic publications on competition law.


Practice Areas & Work Department

Competition Law

Compliance


Languages

English

Turkish


Education

Ankara University, M.Sc. on European Union and International Relations, 2008

Queen Mary, University of London, LL.M., 2006

Ankara University, Faculty of Political Sciences-Public Administration, 1997

 

“Rekabet Kurulu'nun İşgücü Piyasasına Yönelik Kararları: Uyum Programlarına ve Geçmişte Uzlaşan Şirketlere Yansımalar” Konulu Webinar Hakkında Bilgi Notu

Rekabet Kurumu, şirketlerin birbirlerinden çalışan almamaya yönelik anlaşmalar yaptıkları ve ücret & yan fayda konularında bilgi değiştirdikleri iddialarına yönelik olarak son yıllarda pek çok şirket aleyhinde soruşturma açmıştır. İnsan Kaynakları (“İK”) alanındaki bu soruşturmalardan Nisan 2021’de başlatılana ilişkin karar 26.07.2023’te verilmiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet Kanunu”)’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 16 şirkete 151 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır[1]. İK-I şeklinde adlandırılabilecek bu kararla işgücü piyasasına yönelik rekabet ihlalleri iddiasıyla yürütülen incelemelerde şu ana kadar uygulanan para cezası miktarı 300 milyon TL’yi aşmıştır. Halihazırda yürümekte olan diğer dosyaların da neticelenmesi ile birlikte bu ceza miktarının daha da artması beklenmektedir. Buna karşılık, aşağıda ayrıntılarına yer verileceği üzere, üç ayrı dosya kapsamında yerinde inceleme yapılan ve/veya soruşturma açılan 50’nin üzerinde şirkete, herhangi bir ihlal tespiti yapılmadığı için ceza uygulanmamıştır.

01.11.2023

Settlement Procedure in Light of the Turkish Competition Authority’s Practices Frequently Asked Questions

The Settlement Procedure, which was explicitly acted in Law No. 4054 on the Protection of Competition in 2020 and first introduced in the Philips[1] case in August 2021, has been used in several cases since then. Gökşin Kekevi, Tuğba Begüm Terzi, Beste Güneş Tımaç, Ezgi Kaplan, Gökçe Karakaya, and Sevcan Yüksel from the Competition Law Department of Özay Law Firm answered frequently asked questions on this matter. We wish it will be beneficial for our readers.

10.08.2023

"Anayasa Mahkemesi'nin, Rekabet Kurumu'nun Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin Kararlarının Uygulamaya Etkisi" Konulu Webinar Hakkında Bilgi Notu

Rekabet Kurumu (“RK”) uzmanları, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”)’un “Yerinde İnceleme” başlıklı 15. maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, şirketlere önceden haber vermeksizin gelmekte ve bina, büro, araç, dolap, masa, kasa, çanta, bilgisayar, cep telefonu ve diğer bilişim sistemlerinde inceleme yapmaktadır. Bu incelemelerin neredeyse tamamı, RKHK’nın 15. maddesindeki “yerinde incelemenin engellenmesi veya engellenme olasılığının bulunması durumunda sulh ceza hakimi kararı ile yerinde inceleme yapılır” hükmüne rağmen, mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirilmekte; ilgililer, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması hallerinde RKHK’nın 16 ve 17. maddeleri uyarınca cironun binde beşi gibi ciddi bir idari para cezası uygulanacağı için çoğunlukla incelemelere izin vermektedir.

05.08.2023

Rekabet Kurumu Uygulamaları Işığında Uzlaşma Süreci

2020 yılında yürürlüğe giren Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un uzlaşma müessesesi, Philips dosyasında uygulanmış ve birçok dosyada kullanılmıştır. Uzlaşmanın sağladığı faydalar arasında idari para cezasında %10 ile %25 arasında indirim uygulanması ve hukuki belirsizliklerin kısa sürede sonlanması yer almaktadır. Uzlaşma ihlali kabul etmek anlamına gelir ve idari para cezası ödenmesi gerekmektedir. Bazı soruşturma tarafları uzlaşmayı tercih etmemekte ve savunmalarıyla cezanın uygulanmama veya iptal olma ihtimalini görmektedir. Uzlaşma sürecinde uygulanacak idari para cezası miktarını öğrenmek ve sürece devam etmek mümkündür.

04.07.2023

Anayasa Mahkemesi̇’nin, Rekabet Kurulu’nun Yeri̇nde İnceleme Yetki̇si̇nin Anayasa’ya Aykırılığına İlişkin Kararı

20.06.2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı1 (“Karar”) ile, AYM tarafından Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilmiştir. Karar’ın, bu kapsamdaki özetine aşağıda yer verilmektedir.

21.06.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent