Finteklerin Uzak Kimlik Tespiti Yapabilmesinin Önü Açıldı

16.11.2023

4 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 19) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25) (Tebliğ) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında finteklerin uzaktan kimlik tespitine (uzaktan müşteri edinimi) ilişkin beklenen değişiklik gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere, MASAK Tebliğ No:19, finansal kuruluşların uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dair düzenlemeler getiriyordu. Fintekler açısından, her ne kadar MASAK yükümlüsü olsalar da, uzaktan kimlik tespitine dair uymaları gereken MASAK Tebliğ No:19 kapsamında düzenlenmemişti.

Bununla birlikte finteklerin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) düzenlemelerinde uzaktan müşteri edinimi mümkün kılınmıştı. Bu sebeple fintekler için sadece TCMB düzenlemeleri vardı ancak MASAK mevzuatında ilgili süreçlerin önü açılmadığı için uzaktan müşteri edinimi gerçekleştiremiyorlardı.

Gelinen aşamada, Tebliğ uyarınca finteklerin hem TCMB hem de MASAK mevzuatı anlamında uzaktan müşteri edinimi gerçekleştirebilmesinin önü açıldı. Bu doğrultuda, fintekler açısından uzaktan müşteri edinimine yönelik TCMB ile MASAK düzenlemeleri uyumlu hale gelmiş oldu.

Bu doğrultuda, artık fintekler de bankaların uzaktan kimlik tespiti ve devamındaki süreçler için tabi olduğu “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ”de yer alan düzenlemelere uygun olarak bu süreci gerçekleştirebilecek.

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent