Menu

    Merkeziyetsiz ve Özerk Olan DAO'lar için Bir İlk: Ooki Davası

    Decentralized Autonomous Organization (“DAO”) dijital ortamda kurulu olan, işleyişine ve organizasyonuna ilişkin kuralları kod şeklinde belirlenen, otonom ve şeffaf olarak çalışan topluluklara verilen isimdir. Temel olarak DAO’lara blok zinciri teknolojisine özgü olan anayasalar denebilir. Koordinasyon için yerel bir mekanizma olarak da tanımlanması mümkündür. Türkçeye “merkeziyetsiz otonom kuruluşlar” şeklinde tercüme edilebilecek DAO’lar, genel itibarıyla Ethereum blok zinciri ağında oluşturulan bir akıllı sözleşme uygulamasıdır ve DAO’ların işletme kuralları, önceden bilgisayarlar tarafından belirlenmektedir. Karar verme yetkisi geleneksel ortaklıklara kıyasla herhangi bir kişinin elinde olmayıp hiyerarşik bir yönetim yapısı da bulunmadığından, bu kuruluşlardaki yönetim ve karar alma süreçlerinin gayri merkezi olduğu kabul edilmektedir.

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.