SPK’dan e-Başvuru Zorunluluğu

16.04.2024

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 5 Şubat 2024 tarihli duyurusu ile SPK’ya yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesinin önünü açan “e-Başvuru Sistemi”ni duyurmuştu. Bu yenilikçi platform, SPK’ya elektronik olarak başvuruların yapılmasını kolaylaştırarak süreci hızlandırıyor ve erişilebilirliği artırıyor. Elektronik başvurular için bu sistemin nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı rehberlik için, ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Neler Getiriyor?

SPK’nın 28 Mart 2024 tarih ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan 18/470 s.k. sayılı ilke kararı (“Karar“) ile birlikte, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren SPK’ya yapılacak çeşitli başvurularda e-Başvuru Sistemi’nin kullanılması zorunlu olacak.

İlgili Karar uyarınca, Mersis kapsamındaki kurum, kuruluş ve ihraççılar tarafından yapılacak ve SPK’nın “Ortaklar Finansmanı Dairesi”nin görev alanına giren, başvurular için e-Başvuru Sistemi’nin kullanılması zorunlu kılınıyor.

Bununla birlikte, yangın, doğal afetler, harp hali, terör olayları, faaliyetlerin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, bildirim yapacak tarafların bilgi işlem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi zorunlu haller ve başvuru sahibinin mevcut durumda elektronik imzaya sahip olmadığı hallerde, elektronik imza tedarik edilene kadar geçen ara dönem ile sınırlı olmak üzere, ıslak imza ile fiziki başvuruların yapılmasına istisna tanınıyor.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent