Menu

    Yapay Zekâ: Her Güne Yeni Bir Gelişme

    Yapay zekâ günümüzde birçok farklı sektörde kullanılmaya ve neredeyse her ticari faaliyeti temelden değiştirmeye başladı. Genel olarak tanımlamak gerekirse, yapay zekâ, planlama, öğrenme ve problem çözme gibi insani görevleri yerine getiren her türlü bilgisayar yazılımı olarak ifade edilebilir.

    Yapay zekâ giderek daha fazla sektörün iş sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden, yasa koyucuların dikkati de dahil küresel olarak dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Hem devlet otoritelerinin hem de uluslararası kuruluşların yapay zekâ ile ilgili yasal çerçeveyi çizmek adına regülasyon çalışmaları yaptığına şahit oluyoruz. Bu kapsamda, 2023'ün ilk ayında sizlere aktarmak istediğimiz iki önemli gelişme yaşandı.


    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.