Lawyers Berkehan Bayraktar

Berkehan Bayraktar

Berkehan Bayraktar

Ozay Law Firm

H. Berkehan Bayraktar graduated from Yeditepe University Faculty of Law. He joined Özay Law Firm in 2018.


H. Berkehan Bayraktar mainly focuses on regulated sectors, advises the clients in public-law related fields such as Administrative Law, Competition Law, Energy Law, Mining Law, Tax Law, Customs Law, Zoning Law and in the processes of dispute resolution. He provides support in connection with advertising law, compliance of products and services with legal regulations and franchise operations. With the knowledge and experience he gained through his work in several fields of law, he also represents our clients in resolution of disputes arising from these fields of law. He also conducts our clients in Competition Law, Ethics and Compliance Management projects. He is involved in the preliminary research and investigation phases conducted by the Competition Board. He represents our clients before judicial authorities during the processes of cancellation of sanctions imposed by the Competition Board.


Practice Areas & Work Department

Competition Law

Administrative Law

Energy Law

Tax Law

Customs Law

Zoning Law

Commercial Law

Dispute Resolution

Ethics & Compliance

Contracts Law

 

Languages

English

Turkish


Memberships

Istanbul Bar Association and Union of Turkish Bar Associations

Yeditepe University Alumni Association

"Anayasa Mahkemesi'nin, Rekabet Kurumu'nun Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin Kararlarının Uygulamaya Etkisi" Konulu Webinar Hakkında Bilgi Notu

Rekabet Kurumu (“RK”) uzmanları, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”)’un “Yerinde İnceleme” başlıklı 15. maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, şirketlere önceden haber vermeksizin gelmekte ve bina, büro, araç, dolap, masa, kasa, çanta, bilgisayar, cep telefonu ve diğer bilişim sistemlerinde inceleme yapmaktadır. Bu incelemelerin neredeyse tamamı, RKHK’nın 15. maddesindeki “yerinde incelemenin engellenmesi veya engellenme olasılığının bulunması durumunda sulh ceza hakimi kararı ile yerinde inceleme yapılır” hükmüne rağmen, mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirilmekte; ilgililer, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması hallerinde RKHK’nın 16 ve 17. maddeleri uyarınca cironun binde beşi gibi ciddi bir idari para cezası uygulanacağı için çoğunlukla incelemelere izin vermektedir.

05.08.2023

Anayasa Mahkemesi̇’nin, Rekabet Kurulu’nun Yeri̇nde İnceleme Yetki̇si̇nin Anayasa’ya Aykırılığına İlişkin Kararı

20.06.2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı1 (“Karar”) ile, AYM tarafından Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilmiştir. Karar’ın, bu kapsamdaki özetine aşağıda yer verilmektedir.

21.06.2023

Yerinde İncelemenin Engellenmesi Nedeniyle Uygulanan İdari Para Cezalarına Yerel Mahkemelerin Son Dönemdeki Yaklaşımları

Rekabet Kurulu’nun 21-27/354-174 sayılı ve 27.05.2021 tarihli kararı (“Sahibinden Kararı”) ile, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin (“Sahibinden”) yerinde incelemeyi engellediği/zorlaştırdığı gerekçesiyle, Sahibinden’e idari para cezası uygulanmıştır.

02.03.2023

Rekabet Kurulu'nun 22-10/152-62 Sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Kararı Kapsamında İş Gücü Piyasalarına Yönelik Rekabet İhlallerinin Değerlendirilmesi

Rekabet Kurulu’nun 22-10/152-62 sayılı ve 24.02.2022 tarihli kararı ile; bazı özel sağlık kuruluşlarının; centilmenlik anlaşmaları ile çalışan transferlerini engellemeleri, çalışan maaş skalalarını birlikte belirlemeleri, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmaları, ...

02.03.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent