Menu

    Rekabet Kurulu'nun 22-10/152-62 Sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Kararı Kapsamında İş Gücü Piyasalarına Yönelik Rekabet İhlallerinin Değerlendirilmesi

    I. Giriş

    Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) 22-10/152-62 sayılı ve 24.02.2022 tarihli kararı (“Karar”) ile; bazı özel sağlık kuruluşlarının; centilmenlik anlaşmaları ile çalışan transferlerini engellemeleri, çalışan maaş skalalarını birlikte belirlemeleri, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmaları, sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin ortak fiyat tespiti yapmaları nedeniyle rekabet ihlallerinde bulunulduğuna hükmedilmiştir.

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.