Menu

    Esin - Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda, (AB) 2017/745 sayılı Tüzük hakkında duyuru, Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ni yayımladı. Kurum ayrıca İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu ve Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu’nda değişiklik yaptı ve Kozmetik ve Biyosidal Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili Dördüncü Çeyrek Sonuçları açıkladı.

    (AB) 2017/745 sayılı Tüzük

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.