Lawyers Gizem Nur Giacomini

Gizem Nur Giacomini

Gizem Nur Giacomini

Esin Attorney Partnership

Practice Areas & Work Department

Information Technology & Communications

International Commercial & Trade

Healthcare


Education

Koç University, Faculty of Law, Istanbul, 2021.

Koç University, International Relations, Istanbul, 2021.


Bar Admission

Admitted to Istanbul Bar, 2022.


Languages

Turkish

English

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Bülteni - Mayıs 2024

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda, i) Araştırma Ürünleri ve Yardımcı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Etiketlenmesine İlişkin Kılavuz, ii) 10. Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu ve iii) İmalatçısı Tarafından Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) Doğrultusunda Belgelendirilmeyecek Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Uygulamaları Hakkında Duyuruyu yayımladı. Kurum, ayrıca Kozmetik ve Biyosidal Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili 2024 yılı Birinci Çeyrek Sonuçları’nı açıkladı.

20.05.2024

Healthcare & Life Sciences Newsletter - May 2024

On 22 March 2024, the TİTCK published the Guideline on the Labeling of Research Products and Auxiliary Pharmaceuticals.

17.05.2024

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Bülteni - Nisan 2024

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu geçtiğimiz haftalarda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ ve Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendiricisine, Eğitimine ve Belgelendirilmesine İlişkin Kılavuz’u yayımladı. Kurum, ayrıca İyi Dağıtım Uygulamaları Denetimlerine İlişkin Kılavuz ve Kozmetik Ürünler Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

05.05.2024

Healthcare & Life Sciences Newsletter - April 2024

The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority recently published the Communiqué on Common Specifications for Nonmedical Product Groups Listed in Annex XVI of the Medical Device Regulation, and the Guideline on Cosmetic Product Safety Assessor, Training and Certification.

04.05.2024

Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni - Kasım 2023

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Değerlendirilmeyen Ürünler Hakkında Duyuru’yu yayımladı. Kurum, ayrıca Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşları ile Ruhsat Sahiplerince Yürütülen Farmakovijilans Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Kılavuz’da değişiklik yaptı ve Kozmetik ve Biyosidal Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili Üçüncü Çeyrek Sonuçları’nı açıkladı.

20.12.2023

Esin / Healthcare & Life Sciences Newsletter - November 2023

The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently published the Announcement on Products Not Considered Within the Scope of Medical Device Regulations. The TİTCK also amended the Regulation on Private Hospitals and the Guideline on the Procedures and Principles of Pharmacovigilance Activities Conducted by Contracted Pharmacovigilance Service Organizations and Marketing Authorization Holders. It also announced the Third Quarter Results of the Market Surveillance and Inspection of Cosmetics and Biocidal Products.

19.12.2023

Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni - Ekim 2023

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerde Yeniden Ruhsat Düzenlenmesini Gerektiren Hallere İlişkin Kılavuz ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Başvurularının Takvimlendirme Süreçlerine İlişkin Kılavuz’u yayımladı. Kurum, ayrıca (i) Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Bilimsel Tavsiye Kılavuzu, (ii) Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri için Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz, (iii) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz’da değişiklik yaptı.

20.11.2023

Esin / Healthcare & Life Sciences Newsletter - October 2023

The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently published the Guideline on the Conditions Requiring the Renewal of Marketing Authorization for Pharmaceuticals and the Guideline on the Scheduling Processes of Applications for Marketing Authorization of Pharmaceuticals. The TİTCK also amended (i) the Guideline on Scientific Advice for Pharmaceuticals, (ii) the Guideline on Applications for GMP Audits of Foreign Production Facilities and (iii) the Guideline on Common Specifications for Nonmedical Product Groups Listed in Annex XVI of the Medical Device Regulation.

17.11.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent