Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) Hakkında Bilgi Notu

31.01.2024

27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete’de Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ uyarınca 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

Bu kapsamda, 7491 sayılı Kanun’un 21 inci maddesiyle yapılan değişiklik ile birlikte, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi red ve iade edilmektedir.

Buna göre, iade talebi için;

  • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairelerine,
  • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,
  • Ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumunda, yukarıda belirtilen ilgili vergi dairesine

başvurulması gerekmektedir.

İade talep başvurularında, damga vergisinin ödendiğine dair makbuz/vergi dairesi alındısı ve ihalenin iptal edildiğine ilişkin tevsik edici belge ile ihale makamından ihale konusu işin ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin yazının ibrazı şarttır. İşbu bilgi notunda bahsi geçen Tebliğ’e aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

27 Ocak 2024 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent