Lawyers Nihat Engin Sokullu

Nihat Engin Sokullu

Nihat Engin Sokullu

Ozay Law Firm

Engin Sokullu who joined Özay Law Firm in 2015 provided services to national and international companies in fields of Contracts Law, dispute resolution, Commercial Law and Law of Obligations in Turkish and English languages, mainly in the field of Labor and Social Security Law, and he has been working as the head of Labor Law department for a long time. Engin Sokullu who is experienced in Labor Law disputes has also joined collective labor agreement negotiations.


Engin Sokullu, who was completed his master’s degree in the field of Private Law at Marmara University, wrote his graduation project on “Material Change in Working Conditions” again in the field of Labor Law.


Engin Sokullu, who believes that providing legal services after closely knowing the client will create difference and who emphasize the importance of preventative law, provides the clients interactive Labor Law trainings customized according to the clients’ fields of operation, job descriptions of employees and concrete problems, cooperates with various associations and organizations and organizes trainings with large participation.


Engin Sokullu also holds expert and mediator certificate.


Practice Areas & Work Department

Labor & Social Security Law

Contracts Law

Dispute Resolution

Commercial

Criminal Law


Languages

English (Advanced)

German (Beginner)


Memberships

Istanbul Bar Association and Union of Turkish Bar Associations

The Association of Attorneys of Beşiktaş Fans (Founder Member)

Yeditepe University Alumni Association

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Getirilmiş Olan Değişiklikler

11.06.2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete’de Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

11.06.2024

İşçinin Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesini Feshi ve Askerlik Dönüşünde İş Yerine Başvurma Hakkı

Mevzuat gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler askerlik ödevini yerine getirmekle yükümlü olup bu ödevin çalışma hayatına etkileri dolayısıyla çoğu zaman gerek askerlik sebebiyle işten ayrılma gerekse askerlik sonrasında işyerine yeniden başvuru aşamalarında uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Kanun koyucunun yakın zamanda askerlik sisteminde kalıcı hale getirdiği bedelli askerlik uygulaması sonrasında bu tür uyuşmazlıklarda artış yaşandığı da görülmektedir.

09.02.2024

Rekabet Yasağı Düzenlemesinin Coğrafi Sınırlama Şartının Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi

Türk Borçlar Kanunu'na göre rekabet yasağı, TBK 444. ve 445. maddelerinde düzenlenir. İşçinin geleceğini tehlikeye atacak biçimde rekabet yasağı kısıtlamaları uygun değildir, süresi genelde iki yılı geçemez. Yargıtay'a göre, coğrafi alana yönelik sınırlama olmayan rekabet yasağı hükümleri geçerli değil. Rekabet yasağı sözleşmesi TBK 445/2 hükmüne uygun olarak mahkeme tarafından değerlendirilmeli, coğrafi ve süresel sınırlamalar somut duruma göre belirlenmeli. Sonuç olarak, TBK'nın ilgili maddelerine uygun rekabet yasağı hükümleri önerilir.

23.08.2023

İcap Nöbetinin Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma Yönünden Değerlendirilmesi

İcap nöbeti, doğası gereği iş yerinde tutulan nöbetten farklı olup çalışan nöbette iken, örneğin evinde iken, hem bir serbesti içerisindedir hem de planlamasını her an çalışmaya gidecek gibi yapmak durumundadır. Bu sebeple Yargıtay her iki tarafın da hakkını gözetecek bir çözüm üreterek; şayet icap nöbetindeyken bir çalışma gerçekleşmezse icap nöbetinde geçen sürenin yalnızca 1/8’inin çalışma süresinden sayılması gerektiğine, icap nöbetinde bir çalışma gerçekleşir ise hem göreve giderken yolda geçen sürelerin hem de fiilen işin yapıldığı sürelerin çalışılmış gibi sayılması gerektiğine karar vermektedir.

27.04.2023

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Yenilikler

03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup da prim gün sayısı ...

03.03.2023

Evaluation of Saturday in the Use of Annual Leave

The inclusion of Saturdays in annual leave calculations remains a contentious issue in labor law. Article 53 of the Labor Code outlines conditions for annual leave entitlement, while Article 46 defines weekly holidays as a 24-hour rest day within a 7-day period. Saturdays can be considered contractual holidays or working days, depending on the employment contract. If Saturdays are not designated as weekly holidays, they may be deducted from annual leave. However, if the contract states that both Saturday and Sunday are weekly holidays, both days are excluded from annual leave calculations, depending on the specific circumstances and agreements in place.

11.01.2023

Evaluation of the Geographical Limitation Requirement of the Prohibition of Competition Clause in the Light of the Decisions of the Court of Cassation

The prohibition of competition in Turkey is regulated by Articles 444 and 445 of the Turkish Code of Obligations. A non-competition agreement must comply with the limitations provided by law, including a maximum two-year period, geographical restrictions, and scope of work performed. Non-competition clauses without geographical limitations will not be valid. However, if a non-competition agreement poses a potential danger to an employee's economic freedom, the court can draw limits. The court may limit excessive non-competition clauses by freely evaluating circumstances and considering employer counter-performance equitably. Recent Court of Cassation decisions have examined non-competition clauses carefully to ensure balance and limit provisions that may jeopardize an employee's economic future.

04.01.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent