Lawyers Çağla Deniz Kaleli

Çağla Deniz Kaleli

Çağla Deniz Kaleli

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak

Associate Cagla Deniz Kaleli specialises in the fields of dispute resolution, alternative dispute resolution and litigation as a member of the litigation team. She also has experience in conducting corporate transactions and contracts. She represents and provides legal assistance to local and foreign clients from various industries on their daily operations. She also specializes on issues that include employment, consumer matters, enforcement and bankruptcy and commercial claims.

Admitted to the Istanbul Bar Association in 2023, she graduated from the Law School of University of Strasbourg (France), completed a Master 1 Degree in International and Transnational Law with Honours in the same school and holds an equivalency degree from University of Galatasaray.


Practice Areas & Work Department

Employment Law

Dispute Resolution


Languages

Turkish

English

French


Memberships

Istanbul Bar Association

Non-competition Obligation - Intervention of the Judge

The content and limits of the agreement between the employee and the employer are set out in Article 444 of the Turkish Code of Obligations No. 6098 (the "TCO") entitled "Non-Competition". According to this article, the employee may undertake not to compete with the employer after the termination of the employment agreement.

13.03.2024

İş Sözleşmelerinde Rekabet Etme Yasağı

Günümüzde yoğunlaşan ticari rekabet ortamı, işletmeleri başka rakip veya rakip olmayan işletmelerden, daha avantajlı çalışma koşulları teklif ederek nitelikli ve kilit personel transfer etmeye yönlendirmektedir. Buna mukabil, bu tip transferlerin önüne geçmeyi amaçlayan işletmelerin, nitelikli ve kilit personelleriyle rekabet etme yasağı ihtiva eden iş sözleşmeleri akdetmelerine sıklıkla rastlanmaktadır.

07.03.2024

Yabancı Hakem veya Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Arabuluculuğun Dava Şartı Olup Olmadığına Dair İnceleme

Uluslararası ticari ilişkilerde, sınır ötesi anlaşmazlıkların çözümü ve çözüme ilişkin ilamın icrası kapsamlı ve farklı hukuki usullerin uygulanmasını gerektirebilmektedir. Nitekim uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, sözleşmenin taraflarının tabiiyetinde bulunduğu ülkelerden birinin ulusal mahkemelerinde çözümlenebileceği gibi uluslararası hukuki çözüm yollarından biri olan tahkim yargılamasına da konu edilebilir.

06.03.2024

Is the Enforcement of Foreign Judgements and Arbitral Awards Subject to Mandatory Mediation?

In international business, settling cross-border disputes and enforcing foreign judgements require the use of various and extensive legal procedures. Disputes arising out of international commercial agreements give rise to two types of legal remedies for disputes: going to the national courts of one of the states where the parties are based, or initiating arbitration proceedings, which is an international legal remedy.

28.02.2024

The Draft Law on the Amendment of The Unemployment Insurance Law and Certain Other Laws Has Been Accepted by the General Assembly of the Grand National Assembly of Turkey and Has Become Law

The Law on the Amendment of the Unemployment Insurance Law and Certain Other Laws was published in the Official Gazette numbered 32449 and dated 03.02.2024. The following contains comprehensive information about the new rules, which are intended to support both employees and employers.

06.02.2024

Financial Assistance Provided to Employees

It is a common practice for Turkish employers to offer financial assistance to employees in need. This assistance is in the form of a payment made to the employee before the salary date, or separate from the salary. It is made at the request of the employee and is considered a loan. The amounts paid to the employee are repaid to the employer through deductions from the employee's salary, or the parties may agree on a different payment plan. The nature of such payments, their repayment or deduction from salary by the employer can often result in disputes.

11.12.2023

İşçiye Ücret Avansı veya Borç Verilmesi

İşyeri uygulamalarında, finansal açıdan ihtiyacı olan işçiye, daha sonra geri ödemesi veya hak ve alacaklarından mahsup edilmesi karşılığında işvereni tarafından finansal destek ödemeleri yapıldığına sıkça rastlanmaktadır. Bahse konu ödemelerin niteliği, geri ödenmesi veya işçilik alacaklarından işveren tarafından mahsup edilmesi zaman zaman uyuşmazlıklara konu edilmektedir.

27.11.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent