Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına Yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri

21.02.2024

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 16 Şubat 2024 tarih ve 11/155 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca portföy yönetim şirketlerinin (“PYŞ”) kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri (“İlkeler”) düzenlenmiştir.

İlkeler, menkul kıymet yatırım fonlarının mal varlıklarının, uzun vadede tüm paydaşlar için değer yaratılması ile ekonomi, çevre ve toplum için sürdürülebilir nitelikte fayda sağlanması amaçlarıyla sorumlu şekilde yatırıma yönlendirilmesi, yönetimi ve gözetimine yönelik olarak Kurul tarafından belirlenmiş ilkeler bütününü ifade etmekte ve aşağıda belirtilen konuları düzenlemektedir:

  • Yatırım yapılan şirketlere yönelik izleme faaliyetleri
  • Yatırım yapılan şirketler ile etkileşim faaliyetleri ve stratejileri
  • İlgili tüm yatırımcılar ve paydaşlar ile iş birliği
  • Yönetilen portföylerdeki varlıklara ilişkin oy haklarının kullanımı
  • Yatırım yapılan şirketlerin uzun vadeli performansı ve sürdürülebilirliği ile çevresel, sosyal, yönetişim konularına ilişkin stratejiler

İlkeler’in uygulanmasına yönelik esaslar aşağıda özetlenmektedir:

  • PYŞ’ler, İlkeler ile ilgili olarak “Uy ya da Açıkla” prensibi çerçevesinde hareket etmekle yükümlü olacaklardır. Dolayısıyla, PYŞ’lerin İlkeler’e uymaları ve bu konuda bir politika oluşturmaları zorunlu değildir.
  • PYŞ yönetim kurulu tarafından, menkul kıymet yatırım fonlarının yönetiminde İlkeler’in tamamına yönelik bir politikanın oluşturulmasına karar verilmesi halinde konuya ilişkin karar ve oluşturulacak İlkeler politikası en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar kamuya açıklanmalıdır.
  • PYŞ yönetim kurulu tarafından İlkeler politikası oluşturulmamasına karar verilmesi halinde, söz konusu karar ile gerekçeleri en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar kamuya açıklanmalıdır.
  • PYŞ’ler tarafından İlkeler politikasında belirlenen esasların ne şekilde uygulandığı, bu konuda hazırlanacak yıllık raporlar ile her hesap dönemini takip eden 60 gün içerisinde kamuya açıklanmalıdır. İlk raporlama 2025 yılındaki uygulamaları içerecek şekilde en geç 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmalıdır.
This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent