Menu

  Contributors Miran Legal

  Contact Information
  • Address: Sahrayıcedid Mahallesi, Atatürk Cd. No: 60/3, 34734 Kadıköy, İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: 0850 885 0770
  • Website: www.miranlegal.com.tr

  Miran Legal, established by Attorney Mustafa Aksaraylı in 2017 in Istanbul, has been providing legal consultancy services to our clients operating in more than 12 sectors both abroad and in the country, with our expert staff in more than 22 branches of law, since it was established.

  Since the day Miran Legal was founded it showed steady growth so became one of the prestigious law firms of Turkey.

  As required by our service manner, we do not only provide legal consultancy services to our clients that they need; we also provide consultancy services to improve their business by analyzing our clients' operation field to the letter, offering different perspectives together with our working experience in many sectors.

  Key Contacts

  Banking & Finance, Corporate & Commercial, International Commercial Law
  Intellectual Property Law, Receivables Management, Enforcement and Bankruptcy Law
  Mergers and Acquisitions, Competition Law, Foreign Direct Investment Law, European Union Law

  Awards

  Banking & Finance, Corporate & Commercial, International Commercial Law
  Intellectual Property Law, Receivables Management, Enforcement and Bankruptcy Law
  Mergers and Acquisitions, Competition Law, Foreign Direct Investment Law, European Union Law
  Insurance Law, Tax Law, Administrative Law
  Sports Law, IT Law, Contract Law
  Litigation & Dispute Resolution, Labor & Employment, Real Estate & Construction

  The Impact of Climate Change on the Insurance Industry

  Climate change, that started as a scientific theory and became the the subject of environmental policy and international negotiation refers to the long-term changes in the Earth's climate. Climate change poses some major economic risks due to changing weather patterns, extreme weather events, and rising sea levels. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in addition to mitigation efforts, taking steps to adapt to the effects of climate change is also necessary and can greatly reduce negative impacts.
  Bengü Bellek

  Responsibility of the Transferee and the Transferor Employer in the Transfer of Workplace

  Article 2 of the Labor Law No. 4857 defines the terms employee, employer, and workplace. The transfer of the workplace occurs as a result of a legal transaction, which may include a lease agreement. The workplace must maintain its economic unity after the transfer, and the transferor and transferee employers are jointly and severally liable for the employees' rights and obligations. The liability of the transferor employer is limited to two years from the date of transfer, except for severance pay, which is not subject to time limitation. The transferee employer is solely responsible for labor receivables arising from work after the date of transfer.
  Sevdenur Aktaş

  İşyeri Devrinde Devralan ve Devreden İşverenin Sorumluluğu

  İşyeri devri durumunda, iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Ancak devrin hukuken sonuç doğurması için işyerinin ekonomik birliğinin korunması gerekmektedir. İş Kanunu'nun 6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 178. maddesi arasında farklılıklar vardır, ancak birleşme, bölünme ve tür değiştirme hallerinde Türk Ticaret Kanunu öncelikle uygulanır. İş Kanunu'na göre, devreden işverenin sorumluluğu sınırlıdır ve iki yıllık süreyle sınırlıdır. Kıdem tazminatı hususunda ise devreden işverenin sorumluluğu süre sınırlamasına tabi değildir. İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş olan işçilik alacaklarından devreden işveren ile devralan işveren müştereken müteselsilen sorumludur, ancak devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıllık süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki işçilik alacaklarından ise devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır.
  Sevdenur Aktaş

  Cyber Insurance

  Cyber insurance is a type of insurance policy that provides coverage for losses resulting from cyber attacks, data breaches and other related incidents. This insurance protects organizations and individuals from financial losses incurred due to damage to or theft of sensitive information, including personal data, financial information and intellectual property.
  Bengü Bellek

  İklim Değişikliğinin Sigorta Sektörü Üzerindeki Etkisi

  Bilimsel bir teori olarak başlayıp çevre politikalarının ve uluslararası müzakerelerin konusu haline gelen iklim değişikliği, Dünya'nın ikliminde meydana gelen uzun vadeli değişiklikleri ifade etmektedir.
  Bengü Bellek

  Temporary (Secondment) Employment Relationship in Labor Law and Responsibilities of Employers

  Today, the developing economy and diversifying forms of investment or employment bring about new needs. The organization of workplaces under one roof but under different legal entities reveals the existence of new institutions in terms of labor law.
  Lara Candoğan

  İş Hukukunda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ve İşverenlerin Sorumlulukları

  Günümüzde, gelişen ekonomi ve çeşitlenen yatırım veya istihdam şekilleri, yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. İşyerlerinin bir çatı altında ancak farklı tüzel kişilikler bünyesinde organize edilmesi, iş hukuku açısından da yeni kurumların varlığını ortaya çıkarmaktadır.
  Lara Candoğan