5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi Notu

01.08.2023

Cumhurbaşkanı tarafından alınan 7408 Sayılı Karar (“Karar”), 28/07/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 14. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda;

Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

İlgili Karar uyarınca; Kanun’un 14. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, Kanun’un mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.


Tagged withOzbilen Aykut Attorney PartnershipMert Yörüten, Tax, Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunu

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent