Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

22.06.2023

2 Mart 2023 tarihli ve 32120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile 1-10 MW arası kurulu güce sahip olacak tesisler için bağlantı anlaşması başvurusu sürecinde kolaylık tanındı ve henüz kabulü yapılmamış tesisler için bir defaya mahsus bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten %10’un üzerinde eksiltme yapılabileceği düzenlendi.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin (“Yönetmelik”) 17/1 maddesinde yapılan değişiklikle, bağlantı anlaşması akdedilmesi için verilen çağrı mektubunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde ÇED gereklidir kararı alınması için başvurudan vazgeçilerek, bu sürede ÇED Yönetmeliği kapsamındaki “belgenin alınması” yükümlülüğü getirilmiştir. Böylelikle başvuru sürecinde kararın beklenmesinden doğacak zaman kaybının önüne geçilmiştir.
  • Değişiklik tarihi itibariyle henüz kabulü yapılmayan üretim tesisi için 60 gün içerisinde başvuruda bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, çağrı mektubunda ve bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten %10’un üzerinde eksiltme yapılabileceği düzenlenmiştir.
  • Lisanssız üretim tesislerinde güç artışı hariç olmak üzere yalnızca tek bir kabul yapılabileceği düzenlemesi eklenmiştir.
  • Lisanslı üretim tesisleri ile aynı ölçüm noktası üzerinden lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde; ilgili lisanssız üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının veriş yönünün sıfır olması zorunlu kılınmıştır. Böylelikle, bu lisanssız tesislerin şebekeye elektrik verilmeksizin öztüketime özgülenmesi amaçlanmıştır.
  • Farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesislerinin bulunması halinde yapılacak mahsuplaşma işlemlerinin 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla halihazırda işletmede olan tesislerin şebekeye enerji vermesi halinde, sisteme verilen enerjinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağı ve bu enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedeli, ilgili şebeke işletmecileri tarafından Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ne (EPİAŞ) bildirileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


Tagged withMoroğlu Arseven, E. Benan Arseven C. Hazal Baydar, LL.M.Energy & Natural Resources

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent