Standart Sözleşme ve Bağlayıcı Şirket Kuralları Hakkında Doküman Taslaklarına İlişkin Bilgi Notu

17.05.2024

Bu makalede Hande Çağla Yılmaz ortak yazar olarak yer almıştır.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) resmi internet sitesinde “Standart Sözleşme ve Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Taslak Dokümanlar Hakkında Kamuoyu Duyurusu” 09.05.2024 tarihinde paylaşılmıştır. Bu kapsamda; Standart Sözleşme (“SS”) ve Bağlayıcı Şirket Kuralları (“BŞK”) ilişkin taslak dokümanların kamuoyunun görüşüne açılmıştır.


Yönetmelik Taslağı’na yönelik görüşlerinizi Kamuoyu Görüş Formu aracılığıyla 20.05.2024 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.


Yönetmelik Taslağı’nda dikkat çeken hususlar aşağıdaki gibidir:


— Standart sözleşme taslakları 4 tane olmak üzere yayımlanmıştır:


a) Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna

b) Veri Sorumlusundan Veri İşleyene

c) Veri İşleyenden Veri Sorumlusuna

d) Veri İşleyenden Veri İşleyene


— Kurum tarafından yayımlanan standart sözleşmeler tüm maddeleriyle matbu halde yayımlanmıştır.


— Yalnızca; standart sözleşmelerde ek olarak yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 bölümlerinin aktarım tarafları tarafından doldurulması gerekmektedir.


— EK-1: Aktarımın Detayları, EK-2: Teknik ve İdari Tedbirler, EK-3: Alt Veri İşleyenler Listesi hakkındadır.


— Kurum tarafından daha önceki dönemlerde yayımlanan BŞK Form ve Yardımcı Kılavuzu’na benzer olarak BŞK kapsamında Kurum’a denetim ve yerinde inceleme yetkisi tanınması öngörülmüştür.


Kurum’un duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. 

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent